הנהלת "הארץ" תעביר לשני נציגים של ועד וארגון העיתונאים את שמותיהם של עובדי המערכת שהיא שוקלת לפטר במסגרת הליך ההתייעלות הנוכחי, וזאת בתנאי שבארגון לא יחשפו את הדבר בפני העיתונאים המועמדים לפיטורים, כך סוכם אתמול (17.9) בסיומו של דיון שנערך בפני בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

ב"הארץ" מתכננים זה זמן תוכנית התייעלות כדי לענות על הירידה החדה בהכנסות מפרסום. בסוף החודש שעבר, במהלך אחת מישיבות המשא ומתן בין הנהלת העיתון לנציגות העובדים וארגון העיתונאים, שיגר המו"ל עמוס שוקן מייל בתפוצה נרחבת ובו הודיע כי עורך "דה מרקר" סמי פרץ יוחלף באבי בר-אלי, אשר מעתה והלאה יוכפף לעורך "הארץ". בעקבות זאת, ובעקבות ההודעה כי במקביל מתוכננים פיטורים ב"דה מרקר", פנה ארגון העיתונאים לבית-הדין לעבודה.

במוקד הדיון שנערך אתמול (17.9) בפני השופטת אריאלה גילצר-כץ עמדה כוונתה של הנהלת "הארץ" לזמן ל"שיחת גישוש" כמה מהעיתונאים שהיא שוקלת לפטר, עוד בטרם תזמנם לשיחת שימוע רשמית. עו"ד ארנה שר טענה בשם "הארץ" כי זהו מנהג העיתון מימים ימימה וכי זכותו המלאה של מעסיק לזמן לשיחה פרטית את עובדיו. לדבריה, הדיסקרטיות של הפגישה נועדה לשמור על שמו הטוב של העיתונאי ותו לא. באי-כוח ארגון העיתונאים, עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה, התנגדו בתוקף וטענו כי מדובר בנוהל חריג ולא חוקי, אשר מרוקן מתוכן את שיחת השימוע הרשמית.

בארגון העיתונאים התעקשו כי עליהם להקדים ולקיים שיחה עם הנהלת העיתון על פתרונות אפשריים לצמצום כמות המפוטרים עוד לפני שהעיתונאים המועמדים לפרישה יזומנו לאותן "שיחות גישוש". לצורך כך ביקשו בארגון לדעת לכל הפחות באילו מחלקות ובאילו תפקידים עובדים העיתונאים שיזומנו לשיחות. תחילה סירבו בהנהלת "הארץ" למסור מידע על העיתונאים, והציעו כי תחת זאת יבהירו לכל אחד מהם כי זכותו להגיע לפגישה עם נציג הוועד. בשלב מסוים בדיון הציעה השופטת גילצר-כץ כי הנהלת "הארץ" תודיע לארגון העיתונאים כמה מעובדי המערכת היא מזמנת ל"שיחות גישוש" אך לא תעביר מידע כגון שמות העיתונאים ותפקידיהם.

בארגון העיתונאים נטו לדחות את הצעת השופטת ולערער לבית-הדין הארצי על החלטה ברוח זו, ככל שתינתן, אולם בהמשך, לאחר שהצדדים קיימו שיחות התייעצות נפרדות מחוץ לאולם הדיונים, הציעה באת-כוח הנהלת "הארץ" פשרה משלה, נדיבה יותר מזו של השופטת. במקום להסתפק במספר העובדים שיזומנו לפגישות הלא פורמליות הללו, שאינן שימוע לפני פיטורים אף כי הן מתרחשות על רקע אפשרות שהחברה תפטר את העובד ואמורות לסייע למעסיק להחליט אם אכן לפטרו או לא, ההנהלה תעביר לנציג אחד של העובדים את כל שמות העיתונאים שיזומנו לשיחות. שלא לפרוטוקול הבהירה עו"ד שר כי ההנהלה תספק לארגון גם את הסכום הכללי שייחסך לעיתון כתוצאה מפיטורי העובדים. לאחר דין ודברים קצר הוסכם כי המידע יעבור לשני נציגים של ועד העיתונאים, אשר יחתמו על הסכם סודיות. משמעות ההסכם היא כי אסור יהיה להם, בין היתר, ליידע את העיתונאים על כך שבהנהלת העיתון מתכוונים לזמנם לשיחה לקראת האפשרות לפטרם.

26108-09-17