עיתון "דה מרקר" סובל בשנים האחרונות מירידה חריפה במיוחד בהיקף המודעות, כך טוענת הנהלת "הארץ" בתגובה שהגישה ביום שישי (15.9) לבית-הדין לעבודה. על פי הנתונים שמציגה ההנהלה, בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2017 ירדו הכנסות כל עיתון "הארץ" מפרסום ב-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בנוסף, היקף הפרסום ב"דה מרקר" נמוך כיום ב-70% לעומת המצב לפני שש שנים בלבד. עוד טוענת הנהלת "הארץ" כי חלה ירידה בהכנסות העיתון ממינויים.

"הארץ" מפרט כל זאת בתגובה שהגיש במענה לפניית ארגון העיתונאים לבית-הדין. הארגון דרש כי זה יוציא צווים שיאסרו על ההנהלה לפטר עובדים ולערוך שינויים בלא היוועצות מוקדמת עם הוועד. בהנהלת "הארץ" תוקפים את ארגון העיתונאים וטוענים כי בקשתם הוגשה בחוסר תום לב קיצוני ועל כן יש לדחותה ולהטיל הוצאות לדוגמא.

על פי עמדת הנהלת "הארץ", כפי שבאה לידי ביטוי בידי עורכות-הדין ארנה שר ועדית אייגס, העיתון נוקט בשקיפות מלאה מול ועד העיתונאים ואף מתכנן להיוועץ עמו לפני מהלך הפיטורים, אלא שזה טרם יצא לפועל. בעיתון מודים כי בכוונתם להיפגש עם מועמדים לפיטורים אולם לדברי הנהלת "הארץ" זהו מפגש "לא פורמאלי עם עובדים שהיא שוקלת לכלול ברשימת המועמדים לפיטורים". לדברי הנהלת "הארץ", הפגישות הללו יהיו "דיסקרטיות" כדי למנוע פגיעה בשמו הטוב של העיתונאי, אך אין לה התנגדות שהעיתונאי המזומן לפגישה שכזו ילווה בנציג הוועד.

ההנהלה דוחה את טענת ארגון העיתונאים כי היא פועלת בלא שיתוף הוועד וללא ושקיפות. לדבריה, בישיבות האחרונות שנערכו בינה לנציגי העובדים נמסרו על ידי המו"ל עמוס שוקן, המנכ"ל רמי גז ואחרים, נתונים מפורטים לגבי התקציב המעודכן לשנת 2017, דו"חות רווח והפסד עם חלוקה בין החברות בקבוצה, הכנסות ממינויים וממודעות לפי חלקים, רשימת תקנים שבוטלו בשנה האחרונה בחלוקה למחלקות, שמות העובדים שעזבו את העיתון וממצאי סקרים שנערכו בשנה האחרונה בנוגע לחלקים השונים בגיליונות סוף השבוע ומוסף "מרקר וויק", שקיומו מוטל בספק, בפרט. בנוסף מציינת הנהלת העיתון כי מזה כשנתיים מוזמן נציג העיתונאים לישיבות הדירקטוריון התקופתיות ולכן "כל טענה בדבר אי העברת נתונים או מידע כלשהו כביכול, היא חסרת שחר ואף מקוממת ביותר".

בעיתון מציינים כי המצב הכלכלי הרעוע של עיתונות הדפוס מחייב אותם לנקוט בהתייעלות על מנת לאפשר את המשך הוצאת העיתון. ב"הארץ" מדווחים כאמור לבית-הדין על הירידה בהכנסות מפרסום בשנה הנוכחית והירידה הדרמטית של היקף הפרסום ב"דה מרקר" בשנים האחרונות, אך מוסיפים כי ירידה דומה בהיקף הפרסום חלה גם ב"עיתונים כלכליים אחרים". עוד מצוין כי באחת הישיבות האחרונות שנערכו עם הוועד פירט שוקן לגבי "נתוני ההפסדים, הירידה בהכנסות מפרסום והירידה מהכנסות המינויים".

ההנהלה מכחישה את הטענה שנכללה בבקשת ארגון העיתונאים כאילו לצד הפיטורים הצפויים של עשרה עובדי מערכת צפויים להיקלט ב"הארץ" שמונה עיתונאים חדשים. "אמנם", נכתב בתגובת העיתון, "בתחילה היתה מחשבה לקלוט מספר עובדים חדשים לתחום הדיגיטל ואולם בישיבה האחרונה, כאמור, נמסר לנציגות העובדים באופן חד משמעי כי בינתיים, אין החלטה בדבר עובדים חדשים שייקלטו".

עוד טוענת הנהלת "הארץ" כי החלפתו של עורך "דה מרקר" סמי פרץ באבי בר-אלי והכפפתו לעורך "הארץ" אלוף בן אינה מהווה כל שינוי מבני או ארגוני בעיתון המחייב היוועצות מוקדמת עם נציגות העובדים.

26108-09-17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 3.22MB)