ממשלת ישראל מוציאה מדי שנה למעלה מ-300 מיליון שקל על פרסום: ממודעות אבל ומכרזים המתפרסמים בעיתונות המודפסת, דרך קמפיינים להעלאת מודעות לשירותים ממשלתיים ומסעות פרסום בינלאומיים למשיכת תיירים לישראל, ועד תעמולה סמויה המשולבת בשידורי טלוויזיה, בתקשורת הכתובה וברשתות החברתיות.

הגוף שבאמצעותו מבוצעים הקמפיינים הממשלתיים הוא לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), משרד הפרסום של המדינה. כשגוף ממשלתי יוצא לקמפיין רחב היקף, בלפ"מ נוהגים להקצות חלק מהתקציב לעריכת מחקר שבודק את האפקטיביות של הקמפיין: נציגי הלשכה מגייסים קבוצות מיקוד ובוחנים האם נחשפו למסרים, כיצד נחשפו אליהם, מה דעתם עליהם והאם הקמפיין הביא לשינוי במחשבתם ובהתנהגותם.

מחלקת המחקר והאסטרטגיה של לפ"מ, בראשות דפנה זקוביץ-הרמן, מבצעת את המחקרים באמצעות מכונים חיצוניים. לעתים, כפי שהתברר לאחרונה לאחר קמפיין תעמולתי של משרד התפוצות, המסרים הממשלתיים מחלחלים בהצלחה ואף משנים את תפיסות העולם של קהל היעד, שהוא הציבור בארץ.

כעת, בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה עמותת "הצלחה", נחשפים כאן הדו"חות שנכתבו על בסיס מחקרי האפקטיביות כפי שנמסרו ללפ"מ. הדו"חות מספקים הצצה לאופן שבו הממשלה מפקחת על תהליכי ההשפעה על האזרחים באמצעות התקשורת והנעתם לפעולה. נוסף לכך כוללים הדו"חות פירוט לגבי תוכן הקמפיינים והסכומים שהוקצו לכל אחד מהם, והאופן שבו התקבלו על-ידי הציבור.

* * *

הדו"חות המופיעים כאן ניתנים לעיון ולהורדה, והם ממוינים לפי הגופים שעבורם בוצע כל קמפיין. הקבצים המקוריים התקבלו בפורמט מצגת (ppt), והומרו לפורמט pdf על-ידי "העין השביעית". התאריכים המופיעים בקישורים מציינים את מועד הגשת הדו"ח ללשכת הפרסום הממשלתית, ולא את מועד קיום הקמפיינים.

בנק ישראל

המוסד לביטוח לאומי

משטרת ישראל

משרד האוצר

משרד האנרגיה

משרד הבינוי

משרד הבריאות

משרד החינוך

משרד הכלכלה

משרד המדע

משרד המשפטים

משרד העלייה והקליטה

משרד הפנים

משרד התחבורה

משרד התיירות

משרד התפוצות

משרד התקשורת

משרד התרבות והספורט

המשרד להגנת הסביבה

צה"ל

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

רשות המסים

רשות מקרקעי ישראל

גופים נוספים

* * *

הגנזך ממשיך להתעדכן באופן שוטף באמצעות העלאה של מסמכים שהתקבלו בעקבות בקשות חופש מידע של עמותת "הצלחה" (וגופים אחרים), מסמכים שגופים שונים מפרסמים מיוזמתם ומסמכים הנאספים במסגרת עבודת המערכת היומיומית של "העין השביעית".

על הרציונל העומד מאחורי המדור ניתן לקרוא כאן. גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il