ביום רביעי האחרון, אחרי שכלי התקשורת פרסמו את דבר החשד המתעורר לגבי הקשר בין ההטבות שהעניק משרד התקשורת לבזק, לבין החברות בין בעל השליטה בחברה שאול אלוביץ' לבין ראש הממשלה, יצא בנימין נתניהו למתקפת נגד.

"עוד פייק ניוז, עוד ניסיון סרק לייצר פרשייה יש מאין נגד ראש הממשלה", נכתב בעמוד הפייסבוק שלו. "רה"מ לא הסתיר שום דבר. [...] ביחס לאלוביץ' היו לו יחסי ידידות ולא מעבר לזה, אך כשהדבר הועלה על ידי היועמ"ש, רה"מ פעל על פי ההנחיות וההוראות שניתנו לו. כל ההחלטות שהתקבלו על ידו ביחס לשוק התקשורת, גם לפני כן, היו אך ורק בהתאם להמלצות של גורמים מקצועיים, כשטובת הציבור בלבד עומדת לנגד עיניו".

"יחסי ידידות ולא מעבר לזה"? זה לא מה שנתניהו טען בעבר. בחודש נובמבר האחרון הגיש נתניהו תשובה לעתירה של עו"ד שחר בן-מאיר, אשר דרש לקבל ממשרד ראש הממשלה מידע על הפגישות שערך נתניהו עם אלוביץ'. נתניהו סירב כמובן למסירת המידע והעמיד את סירובו על הגנת הפרטיות.

באמצעות בא-כוחו עו"ד דוד שמרון (שנחקר בימים אלה בפרשה אחרת), טען אז ראש הממשלה כי בינו לבין אלוביץ' קיימת "חברות ארוכת שנים, השוררת בין השניים ובנות זוגם".

בהמשך כתב התשובה נכתב מטעם נתניהו כי "חברות זו עם המשיב 3 [אלוביץ'] קיימת מזה כשני עשורים וכמו כל חברות בין בני אדם מתוחזקת היא על ידי פגישות תקופתיות בהשתתפות ראש הממשלה, המשיב 3, נשותיהם ואחרים". בדברי הסיכום של כתב התשובה הוגדר אלוביץ' כ"רעו וחברו האישי [של נתניהו] מזה כ-20 שנה".

לצד כתב התשובה של נתניהו הוגש לבית-המשפט תצהיר חתום על ידו ובו הוא כותב כי הנטען בכתב התשובה נכון לפי מיטב ידיעתו ואמונתו. וכי תוכן תצהירו אמת.

נתניהו מעיד על "חברות ארוכת שנים" בין משפחות נתניהו ואלוביץ'. פיסקה מכתב התשובה מטעם בנימין נתניהו לעתירת עו"ד שחר בן-מאיר, נובמבר 2016

נתניהו מעיד על "חברות ארוכת שנים" בין משפחות נתניהו ואלוביץ'. פיסקה מכתב התשובה מטעם בנימין נתניהו לעתירת עו"ד שחר בן-מאיר, נובמבר 2016

גם הקביעה כי "כל ההחלטות שהתקבלו על ידו ביחס לשוק התקשורת, גם לפני כן, היו אך ורק בהתאם להמלצות של גורמים מקצועיים, כשטובת הציבור בלבד עומדת לנגד עיניו", אינה עולה בקנה אחד עם המציאות העובדתית, כפי שמתוארת בדו"ח מבקר המדינה בעניין. לפי מבקר המדינה, מנכ"ל משרד התקשורת שמינה נתניהו, שלמה פילבר, לא התייעץ עם הגורמים המקצועיים בהחלטות קריטיות שהיטיבו עם בזק.

למעשה, לפי דו"ח המבקר ההחלטה על שינוי המדיניות לגבי ביטול ההפרדה המבנית בקבוצת בזק נעשתה בניגוד לעמדה המקצועית של משרד התקשורת ולעמדת אגף התקציבים במשרד האוצר, ללא שיוצגו "עבודות מטה ותשתית מקצועיות שעליהן מתבססת המדיניות" ומבלי ליידע על כך לפחות חלק מגורמי המקצוע במשרד התקשורת, או את הסמנכ"לים במשרד. הגוף שפילבר כן התייעץ איתו, לפי דו"ח המבקר, היתה בזק עצמה, החברה שבשליטתו של החבר אלוביץ'.

*   *   *

להורדת הקובץ (PDF, 5.6MB)

להורדת הקובץ (PDF, 72KB)

להורדת הקובץ (PDF, 842KB)

כתב התשובה של נתניהו לעתירה, תצהירו, ותגובתו של עו"ד בן-מאיר