היזם איתי לשם בתוכנית "האישון"

היזם איתי לשם בתוכנית "האישון"