"דה-מרקר", 16.6.2017

"דה-מרקר", 16.6.2017

ב"דה-מרקר" התבלבלו בין הרווחים להכנסות של תאגיד הטבק פיליפ-מוריס.

• תודה, יונתן כיתאין