בתאריך 19.10.2016 פורסם באתר "העין השביעית" מאמר של גילה לבני-זמיר "סוחרי הספק מהטכניון". לבני-זמיר, כוללת במאמרה שורה של שקרים בוטים שכל מטרתם הטלת רפש וקיעקוע אמינותם של חוקרים מ"מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות" בטכניון ובאמינותי בפרט. לצערי נמנעת הכותבת מגילוי נאות בנוגע לעיסוקה ולמעורבותה בבחירות המוניציפליות בחיפה. תמוהה בעיני גם העובדה כי אתר "העין השביעית" לא טרח לבדוק עימי את נכונות טענות הכותבת ובחר להביא את דבריה ללא תגובה. לכן, בחרתי לפרסם מאמר זה, בו אבקש להעמיד דברים על דיוקם.

בראש ובראשונה, אבקש להבהיר כי איני מקבל כל תגמול, טובות הנאה, שכר או מענקי מחקר משום גורם בתעשייה או בעיריית חיפה. מקורות המימון שלי הם קרנות מחקר תחרותיות כגון מענקי מחקר מהאיחוד האירופאי וקרן המחקר ישראל-גרמניה בהם זכיתי אך ורק בזכות מקצועיות ומצוינות אקדמית. כל אמירה או רמיזה אחרת יש בה טעם לפגם ומהווה הוצאת דיבה.

כעת אבקש לחדד מספר אי דיוקים משמעותיים בכתבה: ראשית, טוענת הכותבת כי את מרכז המצוינות בטכניון הקימו איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, הטכניון ומל"ל (פרויקט חינוך של עיריית חיפה). לא נכון. האמת היא שהמרכז הוקם על ידי הטכניון והקרן לבריאות וסביבה. בסילוף עובדה זו רומזת הכותבת כי המרכז הוקם על ידי גורמים אינטרסנטיים ובכך מערערת על מקצועיותו המחקרית ואת אמינותו.

בהמשך, הכותבת מפנה את הקוראים לכתבה שהתפרסמה בתאריך 5.2.2016 ב"ידיעות אחרונות", "היסטריה היא יועץ רע", וטוענת כי שלושת המרואיינים, חברי "מרכז המצוינות בחשיפה סביבתית ובריאות" בטכניון, "מטילים ספק בקשר בין מחלות וזיהום אויר". לא נכון. האמת היא כי בכתבה במוסף השבת של "ידיעות אחרונות" התראיינו החוקרים, ואני ביניהם, בעקבות פרסום מסקנות ביניים של צוות מחקר מאוניברסיטת חיפה, לפיהן נולדים באזור חיפה ילדים עם היקף ראש קטן מהממוצע. מטרתנו, באותה כתבה, הייתה להצביע על כך שממצאים אלה לא נבחנו לעומק באופן מדעי מקובל ולא זכו לביקורת עמיתים מדעית כמקובל. הדגשנו שם כי ראוי להשלים את המחקר כדי לקבל מסקנות מבוססות והחלטות מושכלות, ולא לפעול מתוך היסטריה. ואכן, שלושה ימים אחרי פרסום הכתבה פרופסור איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הציג טענות דומות בישיבת ועדת הפנים של הכנסת מה-8.2.2016. דו"ח הוועדה המדעית (ועדת סדצקי) שבחנה את איכות המחקר של חוקרי אוניברסיטת חיפה קבע אף הוא נחרצות כי "שיטות המחקר שהוצגו לאחר שנת המחקר הראשונה אינן מהוות תשתית מחקרית מבוססת ולכן לא ניתן להתייחס לממצאים שהתקבלו עד כה. לפיכך, ממצאים אלה אינם יכולים להוות בסיס להערכת התחלואה ולקשר שבין זיהום האוויר ומצב התחלואה באזור מפרץ חיפה".

הכותבת מתייחסת במאמר ב"העין השביעית" להרצאה שהעברתי לתלמידי חטיבת ביניים בחיפה. לטענתה, שימשתי בהרצאה זו כשליח של בעלי ההון ובעלי המפעלים, הכתרתי אותם כגיבורים, ובאתי כדי "לטעת ספקות, לפורר פחדים, לגונן על יהב ולהגחיך את טענות הפעילים הסביבתיים ואנשי המקצוע ממשרד הבריאות". לא נכון. ההרצאה ניתנה בהתנדבות כדי להעמיק את ההבנה ולהגביר את המודעות בקרב התלמידים לאיכות אוויר. עידן עופר ופרופ' גרוטו מתוארים בהרצאה כ"גיבורים" לא במובן של מעשי גבורה אלא כ"גיבורי הסיפור". למרבה הצער הכותבת מעוותת זאת לצרכיה וטוענת שאני מכחיש את הקשר בין זיהום לתחלואה. ההיפך הוא הנכון, ובהרצאה אני אומר מפורשות כי הגיוני שיש קשר בין זיהום לתחלואה, משפט שכמובן אינו מצוטט בכתבתה.

זיהום האוויר בחיפה הוא סוגיה ציבורית מורכבת וחשובה מאין כמוה, דווקא משום כך עלינו להתייחס אליה באופן מדעי ומקצועי ולהימנע מהפצת טענות בלתי מבוססות.

ד"ר ברק  פישביין, הפקולטה להנדסה אזרחית  וסביבתית, הטכניון

הערת המערכת: על אף שמצאנו לנכון לפרסם מאמר תגובה זה,  יצוין כי איננו מקבלים את עמדתו של פרופ' פישביין המוצגת בו ומסתייגים בתוקף מההאשמה הלא נכונה בנוגע לשקרים, בוטים או אחרים, במאמרה של לבני-זמיר