זכייניות ערוץ 2, קשת ורשת, ישלמו למדינה קרוב לחצי מיליון שקל משום שנמנעו מלהסדיר כראוי את שיתוף הפעולה שבמסגרתו הן מפיקות את התוכנית הכלכלית "תוכנית חיסכון". צו מוסכם שעליו חתמו נציגי הזכייניות מול רשות ההגבלים העסקיים מעלה כי התוכנית שודרה במשך כארבע שנים ללא ההיתר הנחוץ לשיתוף פעולה בין שתי החברות המתחרות.

בתמורה לתשלום הסכימה רשות ההגבלים להפסיק את הליכי האכיפה שבהם החלה, וזאת בלי שהזכייניות יודו במישרין שהפרו את הוראות חוק ההגבלים העסקיים.

דיני ההגבלים העסקיים, שעל-פיהם התקבלה הפשרה, מגבילים את יכולתן של חברות מתחרות לקיים מיזמים משותפים – ובמקרים מסוימים מחייב אותן לקבל היתר מראש לשם כך. זכייניות ערוץ 2 כבר קיבלו בעבר היתר מסוג זה עבור "תוכנית חיסכון", המופקת על-ידי חדשות ערוץ 2. היתר זה ניתן להן בשנת 2009, אך תוקפו פקע כעבור שלוש שנים, בחודש יוני 2012. מאז ועד החודש שעבר, ובמשך כארבע שנים בסך-הכל, שודרה התוכנית ללא ההיתר הנדרש.

על-פי הפשרה שאליה הגיעו הזכייניות ורשות ההגבלים, למדינה ישולם סכום כולל של 410 אלף שקל – 210 אלף שקל מידי חברת קשת, ו-200 אלף שקל מידי חברת רשת

על-פי הפשרה שאליה הגיעו הזכייניות ורשות ההגבלים, למדינה ישולם סכום כולל של 410 אלף שקל – 210 אלף שקל מידי חברת קשת, ו-200 אלף שקל מידי חברת רשת ("המקור לפער בסכומים הוא במחזורים הכספיים השונים של החברות", נמסר מרשות ההגבלים). הצו המוסכם שעליו חתמו הזכייניות צפוי להיכנס לתוקף בתחילת החודש הבא, לאחר שבית-הדין להגבלים עסקיים יאשרו.

על-פי רשות ההגבלים העסקיים, שיתוף הפעולה בין הזכייניות אינו פוגע באופן ממשי בתחרות. "מדובר בהסדר כובל שנקבע בעבר שאינו פוגע בתחרות פגיעה של ממש, ולכן קיבל פטור בשנת 2009, שתוקפו פקע. הצדדים למעשה המשיכו בהסדר מבלי שהיה להם פטור בתוקף", מסר בהקשר זה מארק שון, דובר רשות ההגבלים, בתגובה לפניית "העין השביעית".

"לאחרונה פנו וקיבלו שוב פטור. על התקופה שבה פעלו על-פי ההסדר מבלי שהיה להם פטור הן קיבלו עיצום כספי", הוסיף הדובר. "בשנת 2016 הוגשה בקשת פטור חדשה, ואחרי בחינתה נמצא שגם כיום הדבר אינו פוגע בתחרות וניתן פטור נוסף. הצו המוסכם [הסדר הפשרה] נוגע לתקופה שבין פקיעת הפטור הקודם למתן הפטור הנוכחי".

בתשובה לשאלה מדוע הוחלט להפסיק את הליך האכיפה ולהגיע לפשרה עם הצדדים מסר שון: "השיקול המרכזי של הרשות במסלול של צו מוסכם (בהסכמת הצדדים) הוא חיסכון במשאבים ועלויות (של כספי ציבור), שמצדיק גם הקלה בסכום שנקבע שישלמו".

כיצד קרה שבערוץ נמנעו מלחדש את ההיתר במשך ארבע שנים? "מדובר היה בתקלה טכנית שהוסדרה מול הממונה על ההגבלים העסקיים", מסרה דוברת הזכיינית רשת, יעל גאוני-שקד, בתגובה לפניית "העין השביעית". בזכיינית קשת ובחברת החדשות בחרו שלא להתייחס לדברים.

שיתוף הפעולה יורחב

במקביל להליך הטלת העיצומים ולמתן ההיתר המחודש בנוגע ל"תוכנית חיסכון" הוחלט ברשות ההגבלים להתיר לזכייניות לקיים שיתופי פעולה דומים גם סביב הפקתן של שתי תוכניות אקטואליה נוספות: "שש עם עודד בן-עמי" ו"החדשות הלילה", שעד כה הופקו ושודרו על-ידי חברת החדשות.

על-פי היתר שהנפיקה רשות ההגבלים בחודש יולי, במקום שחברת החדשות (השייכת לזכייניות) תממן את התוכניות, הן ימומנו באופן ישיר על-ידי קשת ורשת, אם כי עדיין יופקו על-ידי חברת החדשות. לפי ההיתר, שיתוף פעולה זה אמור להימשך עד תחילת חודש נובמבר 2017 – אז אמור לפקוע הזיכיון שמתוקפו מפעילות החברות את ערוץ 2.

"במסגרת ההסדר תמשיך חברת החדשות להפיק את התוכנית ללא כל מעורבות מצדן של קשת ורשת – שאף ימכרו בנפרד את הפרסומות והחסויות"

עו"ד אורי שוורץ, היועץ המשפטי של הרשות וממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים, הבהיר במסמך כי לפי ההסדר החדש חברת החדשות תמשיך להפיק את התוכניות ללא כל מעורבות מצד קשת ורשת, וכי אלו אף ימכרו בנפרד את הפרסומות והחסויות שישולבו בשידורים. שוורץ טיפל בהליך במקומה של הממונה על ההגבלים מיכל הלפרין, שנמנעה מעיסוק בסוגיה מתוקף הסדר ניגוד העניינים שעליו חתמה עם כניסתה לתפקיד. "בהסדר מסוג זה עשויים להתעורר שני חששות עיקריים מפני פגיעה בתחרות", ציין שוורץ בעניין קשת ורשת. "עניינו של החשש האחד, יצירת 'מסך משותף', כלומר, החשש כי הזכייניות ישתפו ביניהן פעולה ביצירת התכנים וכך תמנענה מלהתחרות ביניהן על הפקת תוכניות שונות בימי השידור של כל אחת מהן ועל מגוון התוכניות העומדות לרשות הצרכן.

"חשש זה מצומצם נוכח העובדה ששיתוף הפעולה האמור נוגע לתוכניות המשודרות שלא בשעות צפיית השיא של היום ('פריים טיים'). שעות צפיית השיא המרכזות את עיקר תשומת הלב של הצופים ושל המפרסמים, והן ייוותרו פתוחות לעיצוב עצמאי על-ידי כל אחת מהזכייניות ולתחרות ביניהן.

"נוסף על כך, שיתוף הפעולה משרת תכלית עסקית לגיטימית לשידור תוכניות במסגרת רצועות זמנים קבועות על מנת לעודד ולסייע לפיתוח הרגלי צפייה אצל הצופים. בדומה לכך, גם ערוץ 10, הפועל לפי חוק הרשות השנייה, נוקט באסטרטגיה דומה ומשדר תוכניות דומות ברצועות שידור דומות. לבסוף, מכירת שטחי הפרסום הן בתוכניות האמורות והן בתוכניות אחרות נעשית ממילא על-ידי כל אחת מהזכייניות באופן נפרד, ואף בכך יש כדי להפחית את החשש האמור.

"החשש השני אשר עשוי להתעורר כתוצאה מן ההסדר נוגע לזליגת שיתוף הפעולה מעבר לגבולות ההסדר וצינון התחרות בין הזכייניות. חשש זה מופג אף הוא משום שההסכם מתמצה בקביעת רצועת שידור אחידה ובמימון משותף של התוכניות. כך, במסגרת ההסדר תמשיך חברת החדשות להפיק את התוכנית ללא כל מעורבות מצדן של קשת ורשת – שאף ימכרו בנפרד את הפרסומות והחסויות לתוכניות. על כן, מידת המגע בין החברות היא מוגבלת ומופג גם חשש זה".

* * *

לעיון בהחלטת הפטור, 13.7.16

להורדת הקובץ (PDF, 799KB)

לעיון בטיוטת הצו המוסכם, 7.8.16

להורדת הקובץ (PDF, 414KB)