"ידיעות אחרונות" ישנה את נוסח הסכם ההתקשרות שלו עם בעלי המנוי לעיתון ויעניק גיליונות בשווי 115 אלף שקל למועדוני קשישים, כך סוכם לאחרונה במסגרת הסדר ששם קץ לבקשה לתביעה ייצוגית נגד העיתון.

לפני כשנתיים הגיש שבתאי בר-דוד, בעל מנוי לעיתון "ידיעות אחרונות", בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברת ידיעות אחרונות בע"מ ונגד ידיעות מנויים. באמצעות עורכי-הדין אמיר ישראלי ושלומי כהן טען בר-דוד כי העיתון פעל באופן בלתי הוגן ומקפח כלפי מנוייו, בין היתר בכך שהטיל מעין "קנסות יציאה" שמנעו מלקוחות להתנתק מהמנוי טרם הגיע לסיומו.

לדבריו, נוצר מצב שבו מנוי שמקבל את העיתון בהנחה משמעותית תוך התחייבות לתקופה של שנה מראש, ומבקש להפסיק את ההתקשרות לפני תום התקופה המוסכמת, נאלץ להשלים את התשלום עבור העיתונים שקיבל - כך שסך התשלום עולה על סך ההתחייבויות שלו בהסכם עם "ידיעות אחרונות".

ב"ידיעות אחרונות" שללו מכל וכל את טענות בר-דוד. באמצעות עורכי-הדין חגי דורון, אוריאל פרינץ ותומר שוירמן ממשרד ש. הורוביץ ושות' טענו בעיתון כי ההסכמים הנחתמים עם המנויים אינם מקפחים את הלקוחות וכי התנהלותם הוגנת. לטענת העיתון, אין כל מדיניות של "קנסות" אלא שבעל מנוי שזכה להנחה ומחליט לבטלו טרם המועד, מתבקש לשלם את ההפרש שבין המחיר ששילם עבור העיתונים שקיבל בפועל לבין המחיר הרגיל.

בשנה האחרונה התנהל משא-ומתן בין הצדדים, שלאחרונה הבשיל לכדי הסכם, במסגרתו הצהיר בר-דוד על נכונותו להסתלק מהתביעה. לקראת ההסכם בדקו ב"ידיעות אחרונות" ומצאו כי בשבע השנים האחרונות, סך הסכומים שנגבו ממנויים שביטלו את המנוי ושילמו הפרשים מעבר לסכומים שלהם התחייבו עומד על בין 80 ל-115 אלף שקל לכל היותר. בהסכם ההסתלקות מהתביעה מצוין כי "מדובר בסכום נמוך במיוחד".

עוד נכתב מטעם "ידיעות אחרונות" בהסכם עם בר-דוד כי כיום אין החברה גובה ממנויים שביטלו את ההתקשרות לפני תום התקופה הפרשים בגין "מחיר מנוי מלא" מעבר ליתרת הסכום לתשלום שנותרה לתקופת ההתחייבות, והיא אף מתחייבת שלא תגבה סכומים כאלה בעתיד. התחייבות מפורשת לעניין זה אף תיכנס מעתה והלאה להסכם ההתקשרות בין העיתון למנוייו.

בהתאם לסכום שעלה בבדיקת "ידיעות אחרונות", הכריז העיתון בהסכם עם בר-דוד על נכונותו לתרום ל-50 מועדוני קשישים בכל יום חול במשך כחודשיים כ-10 עותקים של "ידיעות אחרונות", ובסך הכל עיתונים בשווי של כ-115 אלף שקל. בנוסף יעביר העיתון שכר טרחת עורכי דין בסך 30 אלף שקל לעורכי-דינו של בר-דוד ו-5,000 שקל לתובע עצמו, כל זאת מבלי להודות בכל טענה מטענותיו.

לפני כשבועיים אישרה השופטת אסתר שטמר מבית-המשפט המחוזי מרכז את ההסכם בין הצדדים ונתנה לו תוקף של פסק-דין.

14853-06-14