בכותרת הראשית של "ישראל היום" דווח הבוקר על ממצאי סקר דעת קהל שנערך בקרב יהודים בלבד. "59% מהנוער: ימנים", נכתב בגופן גדול בלב שער העיתון, שהופץ ברחבי המדינה ב-300 אלף עותקי חינם. זו אינה הפעם הראשונה ש"ישראל היום" עורך סקר דעת קהל בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. למעשה, זו מדיניותו הקבועה.

בכותרת הגג לראשית אמנם צוין כי הסקר, שנערך על ידי מכון הגל-החדש, בוצע בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד, אולם בכותרות שהופיעו בכפולת העמודים הפותחת של העיתון, אשר הוקדשה כולה לממצאי הסקר (ומשום מה ממוספרת הבוקר כעמודים 4‒5), לא הובהר כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. במקום זאת התייחסו הכותרות בכפולה זו ל"נוער" או "תלמידי י"א-י"ב".

שער "ישראל היום", 13.4.2016

שער "ישראל היום", 13.4.2016

ההטעיה הפעם בדיווח על ממצאי הסקר פחותה ממקרי עבר, אז נהגו להעלים לחלוטין מהתוכן המערכתי את העובדה כי הסקרים שבוצעו עבור "ישראל היום" נערכו בקרב יהודים בלבד והסתפקו אך ורק בשורת גילוי נאות בגופן קטן שהוצמדה לתוצאות הסקר. ועדיין, מדובר בהטעיה. לא ברור מדוע אי-אפשר היה להבליט גם בעמודי הסיקור שהסקר בוצע בקרב יהודים בלבד. כל שצריך הוא להוסיף מלה אחת.

טור פרשנות מאת בועז ביסמוט, שהוצמד לממצאי הסקר, התעלם כליל מהעובדה שבוצע בקרב יהודים בלבד. פעם אחר פעם התייחס ביסמוט אל "בני הנוער", "הנוער שלנו", "הצעירים" או "תלמידי כיתות י"א וי"ב", בלי לציין כי בפועל העמדות המיוחסות להם מאפיינות רק את היהודים מביניהם.

חשוב מכך, עצם ההחלטה להתעלם מקיומם ומדעתם של כ-20% מהאוכלוסייה בעת ביצוע הסקר לא השתנתה. אף שהסקר בחן סוגיות הרלבנטיות לכלל האוכלוסייה, כגון עמדה פוליטית, הסכסוך הישראלי-פלסטיני והקשר למדינה, ב"ישראל היום" מצאו לנכון לבצעו רק בקרב יהודים.

התוצאה היא תמונה צרה ומעוותת של המציאות. צרה, מפני שלו היו מפנים את אותן השאלות למדגם מייצג של כלל האוכלוסייה, ואחר-כך מפלחים את התוצאות לפי מגזרים, קוראי "ישראל היום" היו נהנים ממידע בעל עומק וערך רב יותר. מעוותת, משום שלו היה מתבסס על מדגם מייצג של כלל אזרחי המדינה בכיתות י"א-י"ב, ממצאי הסקר היו משתנים במידה דרמטית.

"ישראל היום", כפולה פותחת, 13.4.2016

"ישראל היום", כפולה פותחת, 13.4.2016

בין השאלות שהופנו לבני הנוער שהשיבו על הסקר נכללה השאלה "האם לדעתך ערביי ישראל צריכים להיות מיוצגים בכנסת?". 48% השיבו בשלילה. המשנה לעורך העיתון ברוך רון, שחתום על ידיעה קצרה בצמוד לממצאי הסקר, מייחס את הנתון הזה ל"סערות האחרונות סביב מעשים והתבטאויות של ח"כים ערבים". בועז ביסמוט, בטור הפרשנות שלו, מייחס גם הוא את הממצא הזה ל"התנהגות חסרת האחריות של הפרלמנטרים הערבים".

בישיבה האחרונה של מועצת העיתונות העלה יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי את הצעתו לשנות את תקנון האתיקה של המועצה כך שיאסור על קיום סקרים מפלים שכאלה. החלטה סופית בנוגע להצעה טרם התקבלה, אך יש לציין כי ברגע שהחל הדיון בנושא, נציג "ישראל היום" במועצה, סגן העורך אהרון לפידות, עזב את הישיבה לבלי שוב.

download

בינתיים, עד שלא ישתנה התקנון ועד שמועצת העיתונות לא תחליט לאכוף את הסעיפים הקיימים שאוסרים על אפליה והטעיה, יכולה להתפרסם כפולת עמודים כמו זו הפותחת הבוקר את "ישראל היום". בצד אחד שלה, כמו בכל בוקר, מתנוסס אות "מועצת העיתונות", המאשר כי כלי התקשורת חבר במועצה ונענה להנחיותיה. על פני כל יתר כפולת העמודים מתפרסם סיקור מטעה של סקר דעת קהל מפלה.

מדוברות "ישראל היום" נמסר כי הם מסרבים להתייחס לשאלות "העין השביעית" בעניין הסקר המפלה והדיווח המטעה.