הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המפקחת על ערוצי הטלוויזיה 2 ו-10, כמו גם על הרדיו האזורי בישראל, חשפה טפח מדרכי פעולתה עם שחרור מסמך המגדיר את נוהלי עבודת מועצת הרשות. המסמך, שהועבר לידי עמותת "הצלחה" בעקבות בקשה לפי חוק חופש המידע, מכיל 16 עמודים וכולל שלל סעיפים ותתי-סעיפים המגדירים כיצד אמורה לפעול המועצה האחראית על התוויית קווי הפעולה של הרשות.

עם זאת, הרשות השנייה שומרת על חשאיות בכל הנוגע לאופן שבו הוגדרו נוהלי העבודה, האופן שבו תוקנו ושונו לאורך השנים וכן האופן שבו מתבצעת בפועל עבודת מועצת הרשות. נוסף לכך, הרשות מסרבת זה חודשים ארוכים להשיב לסדרת שאלות שקיבלה מאתר זה.

נוהל העבודה של מועצת הרשות השנייה, שנמסר על-ידי הרשות בתשובה לבקשת חופש המידע, נוסח בפברואר 2010 ומאפשר לראשונה להתוודע לכללים המדויקים שמכוחם פועלת המועצה. כדי לעמוד על חשיבותו יש להבין כי כל מלה בנוהל יכולה להשפיע על הנושאים הרגישים ביותר שהמועצה מטפלת בהם. מכוחו של הנוהל אפשר למנוע דיונים בנושא אחד ולקדם דיונים בנושא אחר, אפשר לקבל החלטות דחופות בתחום שמעוניינים לקדם ולמסמס החלטות בתחומים אחרים. החלטות שמתקבלות בגוף הרגולטורי המפקח על הטלוויזיה והרדיו המסחריים בישראל מיתרגמות בזריזות לכסף, כוח והשפעה.

לצד זאת, הנוהל עוסק גם בפרטים שוליים המרכיבים את שגרת יומה של עבודת המועצה. כך, לדוגמה, על אף שבפועל רוב ישיבות המועצה מתקיימות בתל-אביב, אחד הסעיפים הראשונים בנוהל מורה כך:

מקום כינוסן של ישיבות המועצה יהיה בירושלים, למעט אם החליט יו"ר המועצה, בנסיבות מיוחדות, על כינוסה של ישיבה שלא בירושלים. יו"ר המועצה יביא את החלטתו והנסיבות המיוחדות שביסודה לאשרור המועצה בפתח הישיבה האמורה".

לפני כשנתיים דיווח לי-אור אברבך ב"גלובס" כי מבין כ-100 ישיבות של המועצה וועדותיה השונות שהתקיימו במהלך שנת 2013, כחמש ישיבות בלבד התקיימו במשרדי הרשות השנייה בירושלים. כדי לקיים את הישיבות בכפר-המכבייה או בבית ציוני אמריקה בתל-אביב, הוציאה הרשות השנייה באותה שנה כ-200 אלף שקל על שכירת אולמות וכיבוד.

יו"ר הרשות דאז, אילן אבישר, מסר ל"גלובס" כי "רוב הישיבות נערכות בתל-אביב, מאחר שרוב חברי המועצה מתגוררים באזור המרכז וצפונה. ישיבות שנקבעו בירושלים בוטלו מספר פעמים בשל העדר קוורום מספק של משתתפים". האם אלו הנסיבות המיוחדות שבגינן הוחלט להעביר את רוב הישיבות לתל-אביב?

באפריל השנה חשפה התנועה לחופש המידע את רשימת הספקים של הרשות השנייה במהלך 2014. מהרשימה עלה כי במהלך שנה זו שילמה הרשות כ-30 אלף שקל לבית ציוני אמריקה וכ-10,000 שקלים נוספים לכפר-המכבייה עבור שימוש בחדרי הישיבות במקומות אלו.

פרק שלם ונרחב בנוהל מופיע תחת הכותרת "החזר הוצאות" ומוקדש לתשלומים שחברי מועצת הרשות השנייה יהיו זכאים להם; החל מנסיעות, דרך ארוחות ולינה במקרים מסוימים, וכלה בביטוח. אחד הסעיפים בפרק זה מורה על החזר הוצאות לחברי המועצה בגין ציוד לפקס:

רכש ציוד לפקס (טונרים, נייר, חלקי חילוף) המשמש חבר מועצה בעיקר לצורך תפקידו ותיקון הפקס, כאשר הדבר נדרש, יהיו באחריות ראש מחלקת ארגון ורכש ברשות השנייה, בהתאם לפנייה בכתב של עוזר יו"ר המועצה ומתאם פעולות המועצה וועדותיה. הרכישה או התיקון כאמור יבוצעו בכפוף להצהרת חברי המועצה כי השימוש במכשיר הפקס הוא בעיקרו לצורך מילוי תפקידו כחבר מועצה".

לא ברור מדוע בשנת 2015 זקוק חבר מועצה לקבל החזר הוצאות בגין רכש ותיקונים של מכשיר פקס.

להורדת הקובץ (PDF, 96KB)

בנוהל יש גם סעיפים עקרוניים יותר מאשר החזר תשלום על מכשיר פקס, המטילים אור חדש על פרשות שבמרכזן עמדה מועצת הרשות, כמו הדיון הלוקה בחסר שהתקיים בעקבות שידור ההתנצלות של ערוץ 10 בפני שלדון אדלסון.

לפי סעיף 3.2.9, "יו"ר המועצה רשאי, בהתייעצות עם  המנהל, לזמן לישיבות המועצה כל גורם שאינו עובד הרשות". למרות זאת, לדיון במועצת הרשות לא הוזמנו העיתונאים שעסקו בהכנת התחקיר.

כאשר עמותת "הצלחה" ביקשה לקבל את הפרוטוקולים המלאים של דיונים הקשורים להתנצלות ערוץ 10 בפני אדלסון, היא נענתה בתגובה שלפיה "תמלילי ישיבות המועצה וועדותיה, המחזיקים עשרות ולעתים מאות עמודים, אינם נערכים או מאושרים אצל גורם כלשהו, אינם עוברים הגהה, והם נשמרים לצרכים פנימיים של הרשות בלבד". הפרוטוקולים הרשמיים, טענו ברשות, אינם כוללים את דברי המשתתפים, אלא כמה פרטים על הישיבה וההחלטות שהתקבלו בסיומה.

כעת, מעיון בנוהל עבודת הרשות, עולה כי ההוראות מחייבות ש"לכל ישיבת מועצה ייערכו פרוטוקול ישיבה ופרוטוקול החלטות". בעוד שפרוטוקול הישיבה אמור לכלול את "עיקרי דברי המשתתפים", פרוטוקול ההחלטות פטור מכך. עוד נכתב בנוהל כי "דיוני ישיבות המועצה יוקלטו. אם לא תומללו דיוני הישיבות, יישמרו סרטי ההקלטה למשך שנתיים, אלא אם החליטה המועצה לשמרן זמן ממושך יותר".

בפועל, מתברר, לא נערכים פרוטוקולים של הישיבה לפי הנוהל.

הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה (צילום: "העין השביעית")

הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה (צילום: "העין השביעית")

היועצת המשפטית של הרשות השנייה, עו"ד הילה שמיר, מסרה עם העברת נוהל עבודת המועצה כי "דה-פקטו, כיום ישנו 'פרוטוקול החלטות' וכן תמליל, ולאור העובדה שכל הישיבות מתומללות, אין צורך בעריכת 'פרוטוקול ישיבה' אשר היו אמורים להיות בו עיקרי הדברים (הכלולים כמובן בתמליל המלא וניתנים למעקב)".

עוד עולה מנוהל מועצת הרשות השנייה כי היועץ המשפטי לממשלה משמש ערכאת ערעורים על החלטות היועץ המשפטי לרשות השנייה, לכל הפחות בנוגע לביטוח ושיפוי חברי המועצה, וכי על חברי המועצה להעביר בתחילת כל שנה דיווח על עיסוקיהם.

לפני יותר מחודשיים הועברה לדוברות הרשות השנייה רשימת שאלות ותהיות אשר עולות מקריאת נוסח נוהל עבודת המועצה. בין היתר נשאלה הרשות אם העובדה שישיבות רבות שנקבעו להתקיים בירושלים בוטלו בשל העדר קוורום מספק יכולה להיחשב ל"נסיבות מיוחדות" שמאפשרות את העברת הישיבות לתל-אביב. מדוע נטען בעבר כי תמלול ישיבות המועצה אינו פרוטוקול? האם נקבעו נושאים שבהם אין לקבל החלטה בכתב, נוסף לאלה הנמנים בנוהל? מה מדווח יו"ר המועצה בדבר פעילותם של הדירקטורים מטעם המועצה בחברת החדשות של ערוץ 10, בהעדר דירקטורים מטעם המועצה בחברה זו?

השאלות הועברו הן לדוברת הרשות השנייה, מיטל שגב, והן לבר פלד, מנהלת שלוחת ירושלים במשרד יחסי-הציבור בן-חורין−אלכסנדרוביץ, המספק לרשות השנייה שירותי ייעוץ תקשורת חיצוניים. דוברת הרשות שגב כלל לא השיבה לפנייה. ממשרד בן-חורין−אלכסנדרוביץ הובהר כבר לפני חודשיים כי אין טעם להמתין לתשובות לשאלות, שכן הן מתאימות יותר לבקשה לפי חוק חופש המידע. עד היום לא התקבלה במערכת "העין השביעית" אפילו הודעה רשמית כי לא יינתנו תשובות לשאלות וכי יש להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע.

חבורת סוד מוחלט בהחלט

השתיקה של הרשות השנייה נוגעת גם לעובדה כי במקביל לנוהל עבודת מועצת הרשות שהועבר במסגרת בקשת חופש המידע, יש נוהל נוסף ברשות השנייה, שכולל תוספות ותיקונים שאושרו בוועדת ביקורת ונוהל של הרשות השנייה במהלך השנים 2012−2010. התוספות והתיקונים בוצעו על סמך הצעות חברים בוועדה, על סמך הצעות מבקר הרשות וכן על-פי הצעות יו"ר המועצה.

היועצת המשפטית של הרשות השנייה, עו"ד הילה שמיר, מסרה עם העברת נוהל עבודת המועצה בהתאם לחוק חופש המידע כי "במהלך השנים 2012−2010 התקיימו דיונים שונים בוועדת הביקורת של המועצה במטרה להכניס שינויים לנוהל, ועל חלקם אף התקיימו דיונים ארוכים בוועדת הביקורת, ואולם שינויים אלה לא הובאו לאישור המועצה בשעתו". את הנוהל עצמו, עם התיקונים של ועדת הביקורת והנוהל, לא העבירה, אך עותק ממנו הגיע לידי "העין השביעית".

מתוך סרטון פרסומת של הרשות השנייה (צילום מסך)

מתוך סרטון פרסומת של הרשות השנייה (צילום מסך)

מהשוואה בין הנהלים ניתן ללמוד על ניסיון של חברי המועצה להסיק מסקנות מהפרשות שהעסיקו את המועצה באותן שנים וליישם אותן בפועל. כאמור, שינויים אלה התקבלו ואושרו על-ידי ועדת הביקורת של הרשות השנייה, אולם לפי היועמ"ש של הרשות, לא הובאו לאישור המועצה, ועל כן אינם תקפים.

כך, לדוגמה, בנוהל העבודה המעודכן, לצד הגדרת חומר "סודי" והוראות ביחס אליו, נוספה הגדרה לחומר "סודי ביותר" והוראות שונות הנוגעות לו. הגדרת חומר כ"סודי ביותר", כך נכתב בנוהל, תתאפשר על-ידי החלטה שיקבלו יו"ר המועצה, מנכ"ל המועצה והיועץ המשפטי שלה. לא ניתן יהיה להפיץ חומר שיוגדר כ"סודי ביותר", אלא לעיין בו ב"חדר מידע" בלבד, כשהוא ממוספר באופן שלכל חבר מועצה מוקצה מספר אחר.

עדכון זה אושר בוועדת הביקורת של הרשות השנייה בתחילת 2012, חודשים אחדים לאחר שמועצת הרשות השנייה השלימה את השימוע שערכה לחדשות ערוץ 10 בפרשת ההתנצלות לשלדון אדלסון. השימוע עצמו הוגדר כחסוי, ונסיונות לחשוף את תוכנו לציבור, הן של גורמים חיצוניים כמו עמותת "הצלחה" והן של חברי המועצה עצמה, נתקלו בסירוב עיקש.

הבדלים נוספים בין הנוהל הרשמי לזה שעודכן לאחר דיונים בוועדות הביקורת נוגעים לאופן שבו נקבעות ישיבות המועצה, חלוקת חומרי הרקע לקראתן ותיעוד הישיבות.

בוועדת הביקורת של הרשות השנייה אישרו עדכונים נוספים: יו"ר המועצה יחויב להפיץ זימון לישיבה "עד ארבעה ימים מראש" (בנוהל הרשמי אין כל התייחסות למועד ההפצה של הזימון); הפרוטוקולים של ישיבות המועצה וישיבות הוועדות השונות במועצה יכללו את שעת הכניסה ושעת היציאה של כל חבר בה (בנוהל הרשמי אין חובה לכלול זאת); כל החלטה תקבל תוקף מיידי, אלא אם ייקבע אחרת (בנוהל הרשמי נכתב כי המועצה רשאית להחליט כי החלטה מסוימת תקבל תוקף מיידי); אישור המלצות הוועדות השונות יופיע בסדר יום ישיבת המועצה; וההחלטה אם לקיים דיון במועצה בהמלצות הוועדה תהיה נתונה לשיקול דעתו של יו"ר המועצה.

שאלות שהפנה אתר "העין השביעית" לרשות השנייה בדבר ההבדלים בין שני הנהלים ונסיבות אי-הבאת הנוהל המתוקן לאישור המועצה נותרו אף הן בלא כל תגובה.