שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, דורשת מהמגזין "את" להפסיק להפיץ את הגיליון הנוכחי שעל שערו מודפס תצלום שלה. המגזין, מנגד, דחה את דרישתה מכל וכל והבהיר כי לא ייקח חלק בקמפיין הבחירות של בני הזוג נתניהו. על האיום דיווח לראשונה שחר אטואן ב"הארץ".

"מרשתך, משרד ראש הממשלה ודובריו, לא קיבלו לידיהם את השליטה במגזין, ועיתוי הפרסום ואופיו לא הוכפפו לשיקוליהם"

שלשום שיגרה נתניהו, באמצעות עו"ד מיכאל ראבילו ממשרד א.ש. שמרון, י. מלכו, פרסקי ושות', מכתב התראה לפני נקיטת הליכים למו"ל "את" יובל סיגלר ולעורכת המגזין עדי עוז. במכתב נטען בשם נתניהו כי הסכימה להשתתף בכתבה שתתפרסם במגזין "את", אולם התנתה את הסכמתה ב"מספר תנאים המתחייבים מתוקף מעמדה הציבורי כאשת ראש הממשלה ותקופת הבחירות בה אנו מצויים". לפי המכתב, "הבהירה הגב' נתניהו שהשתתפותה מותנית בכך שהכתבה, לרבות כל הפנייה אליה, תאושר על-ידיה טרם הפרסום".

לטענת נתניהו, לאחר שהעורכת עוז הסכימה לתנאיה, ניאותה הגברת נתניהו להצטלם לכתבה, אולם "הבהירה במענה לשאלון שנשלח אליה כי תשיב על השאלות לאחר מועד הבחירות. בכך הבהירה הגב' נתניהו כי פרסום הכתבה טרם מועד הבחירות, היינו בהכרח ללא תשובותיה לשאלון, אינו מאושר על-ידיה והינו מנוגד להסכמות בין הצדדים".

נתניהו טוענת כי במגזין "את" נהגו "בחוסר תום לב ותוך הפרה בוטה של ההסכמות" עימה, והחליטו לפרסם את המגזין עם תצלומה לפני הבחירות וללא תשובותיה לשאלון, "דבר הצפוי לגרום לה לנזקים כבדים".

"אשר על כן, הנכם נדרשים לחדול באופן מיידי מהפרות אלו, ולהימנע מהדפסת ו/או שיווק ו/או הפצת הכתבה בכל דרך אחרת עד לאחר חלוף מועד הבחירות וקבלת אישורה של מרשתי לכתבה, כפי שהתחייבתם במפורש כלפיה", דורש בא-כוחה של נתניהו.

עדי עוז, עורכת "את" (צילום מסך, חדשות ערוץ 2)

עדי עוז, עורכת "את" (צילום מסך, ערוץ 2)

בתשובה שיגרו אתמול סיגלר ועוז מכתב לבאת-כוחה של נתניהו ודחו את טענותיה מכל וכל. "אנא רשמי בפנייך כי מרשתך הגב' נתניהו ומר ניר חפץ מטעמה הם אלה אשר הפרו את ההסכמות המוקדמות שהושגו בינם לבין עורכת המגזין", כתב עו"ד ליאור אפשטיין ממשרד מאיר-ליאור. לדבריו, "מרשתך, באמצעות נציגה מר חפץ, אישרה באופן חד-משמעי את המתווה שהוסכם עליו להפקתה ופרסומה של כתבה מצולמת בגליון מרץ 2015 של המגזין 'את'", ואולם "היו אלה מרשתך ונציגיה אשר על דעתם בלבד ובאופן חד-צדדי, ביקשו לחזור בהם מהמתווה עליו הוסכם".

לטענת בא-כוחם של סיגלר ועוז, משהפרה נתניהו את ההסכם עם "את", נפטר המגזין מחובותיו כלפיה.

"מרשתך, משרד ראש הממשלה ודובריו לא קיבלו לידיהם את השליטה במגזין, ועיתוי הפרסום ואופיו לא הוכפפו לשיקוליהם", מוסיף בא-כוח מגזין "את". "מרשי לא יחדלו משום פעולה הקשורה בהדפסתו, הפצתו וקידומו של המגזין, והם לא ייכנעו לכל לחץ שהוא, אשר אינו מבוסס על הדין ועל המוסכם, ושכל מטרתו היא לנסות ולגייסם ככלי לקמפיין הבחירות הקרובות. מרשי והמגזין 'את' לא ייטלו חלק בקמפיין הבחירות של משפחת נתניהו ומפלגת הליכוד, או של כל מפלגה שהיא, ולא יכפיפו עצמם לצורכי הקמפיין.

"מרשי ומגזין 'את', ככלי תקשורתי רב מוניטין, מחויב לקוראיו בלבד. משהסתמכו מרשי על ההסכמות המוקדמות אליהן הגיעו עם מרשתך ונציגיה, הסבה התנהגותם של אלה נזק למרשי, אשר יגנו על קניינם ועל זכויותיהם מכל וכל".