הנהלת קבוצת "הארץ" ממשיכה לקדם את תוכנית הפיטורים באגפי המערכת. במכתב שנשלח שלשום (20.11.14) לעובדי מערכות "הארץ" ו"דה-מרקר" הודיע המו"ל, עמוס שוקן, על חידוש תוכנית הפרישה מרצון של קבוצת התקשורת, שהופעלה בסבבי פיטורים קודמים. על-פי שוקן, אילוצים כלכליים מחייבים את קבוצת "הארץ" לצמצם את הוצאותיה כך שיותאמו להכנסותיה.

עמוס שוקן: "זה צעד שננקט אך ורק בשל אילוץ כלכלי משמעותי, ומטרתו להבטיח שהעיתון יוכל לקיים את עצמו מהכנסותיו. כולנו יודעים שהעתיד הרחוק יותר של הענף שלנו לוט בערפל, אבל מטרתנו להבטיח כרגע את הטווח הקרוב והמיידי"

לפני כחודשיים דווח ב"העין השביעית" על כוונת ההנהלה לפטר 12 מעובדי מערכת "הארץ" ועובדים נוספים ממערכת "דה-מרקר", בין היתר באמצעות חידוש תוכנית הפרישה מרצון. כעת גורם בוועד העיתונאים אומר ל"העין השביעית" כי מהלך פיטורים זה טרם הסתיים, וכי ייתכן שהיקפו יהיה קטן מזה שעליו התריע הוועד.

במכתב ששלח שוקן לעובדים לא מופיעים נתונים בנוגע להיקף הפיטורים הצפוי במסגרת תוכנית הפיטורים העכשווית; עם זאת, המו"ל מפרט בפני העובדים אילו אילוצים כלכליים הצריכו את קידומה של תוכנית הפיטורים, ומצהיר כי חרף הקיצוץ ייעשה מאמץ כדי לא לפגוע באיכותו של המוצר העיתונאי.

"חברים יקרים", פותח שוקן את מכתבו. "ממש בימים אלה אנו מסכמים את תקציב החברה לשנת 2015, שמטרתו להבטיח את יציבות החברה גם בשנה הבאה. הסביבה העסקית שלנו מאתגרת: האטה כלכלית שמשפיעה על הפרסום, שחיקה בחלקה של העיתונות בעוגת הפרסום, פגיעה בהכנסות שלנו כתוצאה מצעד ממשלתי שכנגדו עתרנו לבג"ץ והפסקה מוחלטת של הדפסת 'ישראל היום' בבית-הדפוס שלנו. כל אלה מחייבים אותנו להקטין הוצאות, ולהתאים אותן להכנסות שלנו.

"אנו בעיצומו של תהליך כזה בכל חלקי החברה, לא רק במה שקשור למספר העובדים. אני מקווה שבשנת 2015 נעבור לבניין חדש שיאפשר לנו לרכז את הפעילות במקום אחד בצורה יעילה יותר מן המצב היום, כשאנו מפוזרים בשלושה בניינים, אבל לצערנו ניאלץ להקטין גם את מספר חברי המערכת. ברור שאנו מביאים בחשבון את הצורך להבטיח גם את יכולתו של העיתון להמשיך לתת שירות ראוי לקוראים.

"אני רוצה להדגיש שזה צעד שננקט אך ורק בשל אילוץ כלכלי משמעותי, ומטרתו להבטיח שהעיתון יוכל לקיים את עצמו מהכנסותיו. כולנו יודעים שהעתיד הרחוק יותר של הענף שלנו לוט בערפל, אבל מטרתנו להבטיח כרגע את הטווח הקרוב והמיידי".

על-פי שוקן במכתבו, תוכנית הפיטורים טרם הושלמה. לדבריו, בהנהלה ובוועד העיתונאים הוחלט שלפני תחילת מהלכי הפיטורים יוצע לעובדים לפרוש מרצון – כפוף להסכמת ההנהלה. על-פי המכתב, עובד שיבקש לפרוש יקבל, מלבד פיצויי הפיטורים המגיעים לו לפי חוק, גם מענק בגובה משכורת אחת (ברוטו), ונוסף לכך 1,200 שקל עבור שנת עבודתו הראשונה בקבוצה ו-1,000 שקל נוספים עבור כל שנת עבודה נוספת. סך כל מענק הפיצויים, הובהר, לא יעלה על גובהן של שתי משכורות.

לאחר פירוט התנאים שלהם יזכו הפורשים מציין שוקן את התנאים לאישור הסדר הפרישה. "אנו שומרים את הזכות לא להיענות במקרים מסוימים לבקשה לפרוש בהסדר זה, כולל במקרים שבהם הפרישה תחייב גיוס מחליף, או במקרים אחרים שבהם נבקש לקבוע את מועד הפרישה על-פי צורכי העיתון. אני רוצה להדגיש שגם אם במקרה זה או אחר לא ניעתר לבקשה לפרישה מרצון והעובד או העובדת יישארו בעיתון, לא תהיה לכך כל השפעה על יחסנו".

בוועד עיתונאי "הארץ" ובהנהלת קבוצת התקשורת בחרו שלא למסור התייחסות לדברים. למחרת פרסום הידיעה ביקשו בוועד העיתונאים למסור את התגובה הבאה: "ככלל, הוועד תומך בהליך של פרישה מרצון ומעדיף אותו על פני פיטורים. עם זאת, יש לוועד הסתייגויות מתוכן המכתב שנשלח לעובדים. מעבר לזה, אנחנו מעדיפים להידבר עם ההנהלה באופן ישיר ולא באמצעות התקשורת".