לפני שבועות אחדים, כשרבו הדיווחים על האפשרות כי "ישראל היום" יוותר על שירותי הדפוס וההפצה שמעניק לו "הארץ", התפרסמו שוב השערות בנוגע לסכומים שמקבלת קבוצת "הארץ" עבור השירותים הללו. על-פי דיווחים בעיתונים "גלובס" ו"כלכליסט", הסכום נע בין כמה עשרות מיליוני שקלים למאה מיליון שקלים בשנה.

הסכומים הללו מוזכרים בדרך כלל על סמך הערכות של גורמים בענף. כעת נחשפת עדות ממקור ראשון לסכומים שמשלם "ישראל היום" עבור השירות שמספק לו "הארץ" כבר כמה שנים.

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

במסגרת תביעה המתנהלת בבית-משפט השלום בהרצליה בין "ישראל היום" לחברה שהפיצה את העיתון למוקדים שונים בתחילת דרכו של העיתון, הגיש החינמון חשבונית מס שקיבל מחברת הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ בנובמבר 2009, וזאת "כראיה למחירי השוק בהם מפיץ עיתון 'הארץ' את עיתוני המשיב", לשון בא-כוחו.

מחשבונית המס עולה כי בחודש האמור נדרשה חברת עיתון "ישראל היום" בע"מ להעביר ל"הארץ" סך של כ-3.5 מיליון שקל (3,463,546.03 בדיוק, סכום זה והסכומים שלהלן אינם כוללים מע"מ). בתחתית החשבונית שהוגשה לבית-המשפט נכתב בכתב יד "מאושר לתשלום", לצד חתימתו של גבע צור, מנהל ההפצה ב"ישראל היום". על פניו נראה כי סכום זה שולם עבור הפצה בלבד של גליונות "ישראל היום", ואינו כולל את עלות הדפסתם.

(לחצו להגדלה)

(לחצו להגדלה)

רוב הסכום – כשלושה מיליון שקל (3,053,707.13 בדיוק) – שולם עבור גליונות למנויים באמצע השבוע. יחד עם הוצאות נלוות, נגבה עבור גליונות המנויים באמצע השבוע סכום של 3,136,452.53 שקל (הסכום הנמוך ביותר בפירוט העלויות לחודש זה, 700 שקל, נגבה עבור הובלת גליונות "ישראל היום" לאילת. ליד סכום זה צוין בסוגריים "כנס עיתונות").

במסמך נפרד מאותה שנה, שהוגש גם הוא לבית-המשפט, מציין משה כהן, מנהל מערך ההפצה ב"הארץ", את מחירי "הארץ" להפצת גליונות "ישראל היום" לגופי תקשורת ומשרדי פרסום. במסמך זה ננקב מחיר של 8 שקלים ליום עבור הפצת גליונות למשרד פרסום ו-17 שקל ליום עבור הפצה לגוף תקשורת. מחירים אלה מופיעים גם בטבלה המסכמת את חודש אוקטובר 2009. באותה שורה בטבלה מופיע גם המחיר 37 שקל, המתייחס ככל הנראה לסכום שגובה "הארץ" עבור הפצה למנויי "ישראל היום", שעמדו באותה תקופה על כ-82 אלף במספר. עוד עולה מטבלה זו כי תלונת מנוי על טיב השירות גוררת קנס בסך 12 שקל. בחודש זה, למעלה מ-2,000 תלונות הובילו להפחתת חיוב בסך קרוב ל-25 אלף שקל.

עבור גליונות סוף-השבוע של "ישראל היום" נגבה בנובמבר 2009 תשלום נמוך יחסית, של 355,184.72 שקל בלבד. זאת כנראה משום שחודש זה היה הראשון שבו הופיעה מהדורת סוף-השבוע של "ישראל היום", אשר הופצה פעמיים בלבד במהלך החודש. הכפלת סכום לצורך שיעור עלות ארבעה גליונות סוף-שבוע בחודש מעמידה את עלויות ההפצה באותה תקופה על כ-3.8 מיליון שקל בחודש, או כ-45 מיליון שקל בשנה.

זאת ועוד, בנובמבר 2009 הודפס והופץ "ישראל היום" ב-255 אלף עותקים בימי חול (על-פי הנתונים שמוסר העיתון), מספר שטיפס מאז ועומד כיום על 275 אלף עותקים (כשלעתים מודפס מספר גבוה יותר של גליונות). מהדורת סוף-השבוע של "ישראל היום" יצאה תחילה במספר עותקים מצומצם יחסית, 100 אלף בלבד, טיפסה במהלך דצמבר 2009 ל-255 אלף עותקים, וכיום מודפסת ומופצת ב-350 אלף עותקים.

אם הגידול בהיקף ההדפסה לווה בגידול בהיקף שירותי ההפצה שמעניק "הארץ" ל"ישראל היום", הרי שיש לראות בסכום של 45 מיליון שקל בשנה על שירותי הפצה הערכה מינימלית, שכאמור, נראה כי לא נכללות בה עלויות שירותי ההדפסה שמספק "הארץ" ל"ישראל היום". מובן כי ייתכן שמאז נובמבר 2009 העלויות השתנו, לכאן או לכאן.