דירקטוריון מעריב מחדש ומדגיש את התחייבותו לעקרון אי-תלותם של העיתונאים המועסקים בחברה באינטרסים של בעלי העיתון, חברת אי.די.בי ובעל השליטה בה, נוחי דנקנר. כך עולה ממכתב שהעביר אתמול עו"ד דוד פורר בשם דירקטוריון חברת מעריב-החזקות בע"מ לעו"ד אלעד מן, בעל מניות בחברה.

מכתב זה הוא חלק מחלופת מכתבים שמתנהלת בשבועות האחרונים בין דירקטוריון החברה לעו"ד מן. בתחילת החודש העביר עו"ד פורר לעו"ד מן מכתב שבו דיווח כי בישיבת דירקטוריון של החברה התנהל דיון על טענותיו בדבר סיקור מוטה לכאורה של עסקיו של התאגיד אי.די.בי, שרכש את העיתון לאחרונה.

"לא נעשה כל ניסיון להשפיע על החלטות עורך העיתון ועובדיו בקשר עם קבלת ההחלטות הנזכרות במכתבים", נכתב אז מטעם מעריב, ונמסר כי בסופו של הדיון הוחלט בדירקטוריון כי בטענות בדבר סיקור מוטה אין ממש.

את עו"ד מן המכתב הקודם לא סיפק. "שיקול הדעת של העורך, גם ככל שהיה עצמאי (במובן שהיה 'נפרד' ולא במובן 'חופשי') ולא הושפע על-ידי גורמים חיצוניים, התאפיין בחוסר סבירות קיצוני ובהעדר שיקול מקצועי באופן מובהק", כתב בתגובה לדירקטוריון מעריב.

"[...] סיפור מרכזי ומוביל כעניין פשרת כמצ׳יינה–כור-מכתשים-אגן 'זכה' לסיקור פגום ומצומצם בניגוד לכל היגיון או עיקרון מקצועי הולם. [...] נדמה כי סקירת מכלול הסיפורים שפורסמו אודות פרשייה משפטית וכלכלית רבת חשיבות זו בעיתונים יומיים שונים ואתרי כלכלה וחדשות שונים, לעומת 'רזון' ו'צניעות' אותו מכלול ב'מעריב', מחזקת את הרושם כי אין מדובר בעניין חד-פעמי שהיה מושפע ממגבלות מקום וסדרי עדיפות נקודתיים, אלא בגישה מערכתית לוקה ובהפרה בוטה של חובות מקצועיות, תוך יישום שיקול דעת פגום ביותר".

עו"ד מן הוסיף לביקורת על כיסוי פשרת כמצ'יינה–כור-מכתשים טענות בדבר סיקור שוק אחר שבו לבעלי "מעריב" החדשים יש אינטרס. "רושם זה מתחזק אף נוכח אופן הסיקור המוטה בימים האחרונים של פרשת 'מלחמת החיתולים' בין רשתות השיווק ויצרנית החיתולים חוגלה-קימברלי, הנמצאת גם היא בשליטת בעלת השליטה בחברה", כתב עו"ד מן.

"מבחנים עובדתיים שונים ומתמשכים (שאם יתעורר צורך יוצגו בפני הערכאות הרלבנטיות בצוותא עם חוות הדעת המקצועיות המתאימות) מצביעים שוב ושוב כי קיימת בעיה מתמשכת בעניין זה, וראוי היה, כפי שציינתי בעבר, כי יאומצו מנגנונים תקנוניים מתאימים להפחתת החשש מבעיות מערכתיות שכאלה, גם במקרים שלבעלי השליטה ולדירקטוריון אין כל השפעה על אופן הסיקור והכשל נובע מסיבות שאינן קשורות בהם".

כמו כן ביקש עו"ד מן במכתב התגובה לקבל מדירקטוריון מעריב את פרוטוקול הישיבה שבה דנו בטענותיו והציע להיפגש עם חברי הדירקטוריון כדי להציג את עמדותיו בהרחבה.

במכתב התשובה שנשלח אתמול לעו"ד מן נדחו פעם נוספת טענותיו בדבר כיסוי מוטה של עסקי הבעלים. "הכיסוי העיתונאי של פרשת כמצ'יינה, כמו גם יתר הסיקור העיתונאי של חברות מקבוצת אי.די.בי, אינו מוטה, הוא מקצועי וענייני, ולא מופעל בו שיקול דעת שלא ממין העניין", כתב עו"ד פורר בשם דירקטוריון מעריב. "הסיקור הוא גם מידתי בכל קנה מידה עיתונאי, ובוודאי בהתייחס לגודלו של העיתון ושל מוסף הכלכלה, ולכך שהעיתון אינו עיתון המתמחה בכלכלה, בשונה מעיתונים אחרים בשוק הישראלי".

עו"ד פורר הזכיר במכתבו כי עיתון "מעריב" "נוסד על רקע הרצון להבטיח את עצמאותם של העיתונאים המועסקים בו ואת אי-התלות של הדרג המקצועי בעיתון בגורמים ו/או במניעים החיצוניים לעבודה העיתונאית, לרבות אינטרסים של בעלי השליטה בעיתון".

כדי להדגים זאת ציטט עו"ד פורר מתקנון החברה, הקובע, בין היתר, כי "לעורך העיתון מוקנות אחריות וסמכויות מלאות בכל הנוגע לסיקור אירועים ופרסום חדשות, ידיעות, מאמרים, כתבות וכל יתר תוכן העיתון. [...] קבלת ההחלטות ויישומן לא יושפעו מדעות ו/או אינטרסים של בעלי המניות או הדירקטורים בחברה או בחברות-הבת שלה.

"יודגש כי הוראות אלו בתקנון הן ייחודיות ולמיטב ידיעתי אינן קיימות במרבית אמצעי התקשורת האחרים בישראל", כתב עו"ד פורר. "הוראות התקנון בקשר עם עקרון אי-התלות אומצו באופן וולונטרי (היינו, לא מתוקף הוראת הרגולטור), מתוך אמונה בחשיבותן המכרעת לטיבו ואמינותו של הסיקור העיתונאי ומתוך מחויבות בלתי מתפשרת למצוינות מקצועית".

בהמשך מכתבו קובע עו"ד פורר כי "עיתון 'מעריב' פועל וימשיך לפעול לאור עקרון זכות הציבור לדעת, ולהגיש לציבור שירות מקצועי המאופיין בפרסום מידע מדויק, הוגן ואחראי. בעיתון 'מעריב' אין ולא יהיה מקום למניעת פרסומים או להשפעה על תכנים בעקבות לחצים הנוגדים את עקרון חופש העיתונות.

"כמעט למותר לציין כי דירקטוריון החברה מודע להוראות הדין והתקנון בקשר עם עצמאותו של עורך העיתון ופועל לאורן. בדומה, גם עורך העיתון, עורכי המשנה, עורכי המוספים והעיתונאים במערכת מודעים להוראות הדין והתקנון בקשר עם עצמאות הגורמים המקצועיים בעיתון ומודעים לחשיבות הפעולה לאורן".

במכתבו של עו"ד פורר לא נכללה התייחסות לבקשתו של עו"ד מן לקבל לעיונו את פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון ולהצעתו להופיע בפני דירקטוריון החברה.

עו"ד מן מסר ל"העין השביעית" כי לאור מכתב התשובה שקיבל אתמול מ"מעריב", וככל שלא יהיה שינוי דרמטי באופן שבו מכסה העיתון נושאים שבהם יש לבעליו אינטרס, הוא מתכוון להגיש לבית-המשפט תביעה נגזרת בשל הפרה לכאורה של חובות נושאי משרה ובעלי שליטה בעיתון.

הפרק הקודם

"שיקול דעת עצמאי" / אורן פרסיקו

דירקטוריון "מעריב", שבשליטת תאגיד אי.די.בי של נוחי דנקנר, הודף במכתב את הטענות על סיקור חנפני ומוטה של עסקי התאגיד ובכיריו, ומצדיק גם את מינוי בנו של דנקנר לחבר בדירקטוריון