לאחר שבועות בהן היא עומדת במוקד של דיון ציבורי ער, פורסם אתמול לראשונה הנוסח הרשמי של הצעת החוק להגבלת הפצתם של עיתוני חינם. על הצעת החוק חתומים כיוזמים חברי הכנסת איתן כבל, רוברט אילטוב, איילת שקד, אלעזר שטרן, אריאל אטיאס, יצחק וקנין, יצחק כהן, אילן גילאון ויואל רזבוזוב. זאת למרות שב"ישראל היום", שאותו בא החוק להגביל, פורסם כי חברי הכנסת מש"ס וקנין וכהן חזרו בהם מתמיכתם בהצעה.

לבד משינויים קטנים, משפטיים ולשוניים, מהנוסח הלא רשמי, נוספו בדברי ההסבר להצעה המלים הבאות: "עיתונים חינמיים אלו יוכלו להמשיך להיות מופצים בישראל, בתשלום כמובן, בהתאם להגבלות שנקבעו בחוק לעניין גובה המחיר לצרכן" ‒ תוספת המתייחסת באופן ישיר לקמפיין שמנהל "ישראל היום" נגד החוק בטענה שהוא מיועד להביא לסגירתו של החינמון.

להלן הנוסח הרשמי של הצעת החוק.

להורדת הקובץ (PDF, 143KB)