הפסקת עבודתו של כתב ynet תני גולדשטיין תעוכב למשך 30 יום, שבמהלכם ישהה בחופשה בתשלום על חשבון האתר. כך הוסכם הבוקר בבית-הדין לעבודה בתל-אביב בדיון ראשון בבקשה שהגיש ארגון העיתונאים בישראל נגד האתר. ב-30 הימים הבאים מקווה בית-הדין למצות את ההליך ולפסוק בנוגע לטענות הצדדים. עוד הסכימו באי-כוחם של הצדדים, עו"ד סיגל פעיל מטעם ynet ועו"ד אמיר בשה מטעם ארגון העיתונאים, כי אם יפסוק בית-המשפט לטובת ynet, יקוזזו ימי החופשה מיתרת ימי החופשה של גולדשטיין. השופטת דגית ויסמן נתנה להסכמת הצדדים תוקף של החלטה וקבעה דיון נוסף ליום חמישי הבא, אז יישמעו עדויות וייערכו חקירות.

אבי בן-טל, מנכ"ל ynet, היום בבית-המשפט בתל-אביב (צילום: "העין השביעית")

אבי בן-טל, מנכ"ל ynet, היום בבית-המשפט בתל-אביב (צילום: "העין השביעית")

הדיון עצמו היה רווי הערות ביניים ועקיצות הדדיות. גולדשטיין ישב בספסל שבשורה הראשונה, לא רחוק ממנכ"ל ynet אבי בן-טל, העורך הראשי יון פדר והמשנה לעורך ערן טיפנברון. לאור העניין הרב בדיון הוסיפו עובדי בית-הדין כמה וכמה ספסלים לאולם הדיונים הקטן, ובכל זאת היו מי שנאלצו להיוותר בחוץ מפאת חוסר מקום. בין הנוכחים באולם נראו עיתונאים מ-ynet שבאו להביע תמיכה וסולידריות בגולדשטיין, עיתונאים מכלי תקשורת אחרים ופעילים בארגון העיתונאים. לפני תחילת הדיון נערכה מחוץ לבית-הדין הפגנה של ארגון העיתונאים. המפגינים קראו בין היתר "עבודה מאורגנת – עיתונות מתוקנת", "היום זה תני, מחר זה אתה" וקריאות דומות.

כבר בפתח הדיון הקשתה השופטת ויסמן על באת-כוחו של ynet. עו"ד פעיל טענה בפני בית-הדין כי אין לכרוך את עניינם של שני המועמדים לפיטורים, יהונתן זילבר ואראלה גניסלב, בעניינו של גולדשטיין. בעקבות זאת שאלה השופטת ויסמן: "איך קורה שביום אחד שלושה עובדים, אחד מקבל הודעה שלא מקבלים את חזרתו בו מהתפטרותו, ושניים מקבלים שימוע, ובמקרה שלושתם בוועד פעולה של התארגנות עובדים? זו סמיכות זמנים מטרידה. אולי יש לך לכך הסבר, אבל השילוב של כל זה ביחד מעורר תמיהה".

עו"ד פעיל שבה והכחישה כל קשר בין ההתארגנות למהלכי סיום עבודת העיתונאים. היא הדגישה כי נוסף לשלושה הללו זומנו לשימוע עוד ארבעה באותו יום, אחד מהם חבר בוועד הפעולה שלא פוטר בסופו של דבר (הכתב בועז פיילר), ואחרים שאינם חברים בוועד הפעולה ובכל זאת פוטרו. עוד ציינה פעיל כי קודם לכן פוטרו 35 מבין עובדי האתר, כחלק ממהלך כללי של קיצוצים. "היום צריך להיות מעביד בלתי מתוחכם כדי לפטר עובד בהתארגנות", העירה בהמשך הדיון. "צריך להיות מעסיק לא חכם, בטח לא ערוץ תקשורת".

כמו כן העלתה עו"ד פעיל שלל טענות מקדמיות, בין היתר באשר לסמכותו של ארגון העיתונאים לייצג את עובדי ynet. על כך השיבה לה השופטת ויסמן כי היא מקדימה את המאוחר. "כרגע העובדים רוצים להתארגן", אמרה השופטת. "אנחנו לפני השאלה של מי הארגון ומה יחידת המיקוח. אנחנו בשלב שהם אספו חתימות ופיטרו את מי שאספו חתימות". על-פי השופטת ויסמן, התעקשותה של עו"ד פעיל על הטענות המקדמיות היתה "התפלפלות".

עורך אתר ynet יון פדר (מימין) והמשנה לעורך ערן טיפנברון, הבוקר בבואם לבית-הדין לעבודה (צילום: "העין השביעית")

עורך אתר ynet יון פדר (מימין) והמשנה לעורך ערן טיפנברון, הבוקר בבואם לבית-הדין לעבודה (צילום: "העין השביעית")

מהדיון שנערך הבוקר עלה כי אתמול התקיים שימוע חוזר לעורך ערוץ המחשבים זילבר, וכי השימוע החוזר של גניסלב נדחה לעת עתה בעקבות יציאתה לחופשת מחלה. השופטת ויסמן ביקשה לשכנע את עו"ד פעיל להשהות את ההחלטות בענייני גניסלב וזילבר עד למועד שבו יסתיים התיק של גולדשטיין, אך באת-כוחו של ynet סירבה לכך בתוקף.

"בכך כבר גבירתי משתכנעת באופן פרלימינרי שדבר כרוך בדבר", אמרה עו"ד פעיל והדגישה כי מבחינת ynet אין כל קשר בין הפסקת עבודתו של גולדשטיין ובין השימועים שנערכו לגניסלב וזילבר. "יש נסיבות שונות לחלוטין", חזרה והדגישה, "למעט ההכרח להביא לקיצוץ משמעותי בכוח האדם". עו"ד פעיל טענה כי ראיה לכך שאין קשר בין ההתארגנות לפיטורים היא העובדה שמאז שנודע לאתר על ההתארגנות – לטענתה, לאחר השימועים של זילבר וגניסלב – לא פוטר איש מוועד הפעולה באתר. מספסלי בית-הדין נשמעו צחוקים וכחכוחי גרון, אולי משום שמעשה כמו זה שתיארה פעיל אינו מתקבל על הדעת אצל מעסיק חכם.

"יכולות להיות כמה תשובות", העירה השופטת ויסמן, "אחת מהם היא שלא היה קשר". "התשובה הזו היא אותנטית", אמרה עו"ד פעיל. "נכון", העיר עו"ד בשה, בא-כוחו של ארגון העובדים, "הלכתם ראש בקיר, לא היה אכפת לכם". כך או אחרת, עו"ד פעיל סירבה לכרוך את עניינם של גניסלב וזילבר בעניינו של גולדשטיין, אך הצהירה כי האתר לא יבצע "מחטפים" בעניינם.

הצדדים יצאו להפסקה והתייעצו בינם לבין עצמם וזה עם זה, אך לא הגיעו להסכמה. רק בתיווך בית-הדין הוסכם על המתווה האמור, שלפיו ישהה גולדשטיין בחופשה על חשבון אתר ynet למשך 30 הימים הבאים. במקביל הוסכם על תיקון פליטת קולמוס בכתב התגובה של ynet. באי-כוחה של המשיבה טענו במקור כי גולדשטיין סיבך את האתר בהוצאות מיותרות בעקבות פרסום שגוי שלו על ארגון בצלם, וביקשו לתקן זאת לפרסום שגוי על תנועת אם-תרצו.

32893-02-12