העיתונאית שרה ליבוביץ-דר דורשת מבית-המשפט לקבוע כי היא עודנה עובדת של "מעריב" וכי הוצאתה לחופשה ללא תשלום נעשתה בלא סמכות ובאופן פגום ויש לבטלה. באמצעות עו"ד מנחם דר פנתה הבוקר ליבוביץ-דר לבית-המשפט המחוזי בירושלים, שם מתנהל תיק הקפאת ההליכים של שתי החברות שהוציאו לאור את "מעריב" ו"מקור ראשון", בדרישה כי בית-המשפט יורה לנאמן לשלם לה את משכורתה כלכל יתר עובדי העיתון שלא הוצאו לחל"ת.

לטענתה של ליבוביץ-דר, ב-12.3.14, כשנאמן "מעריב" רו"ח חן ברדיצ'ב מסר מכתבי הוצאה לחל"ת לכמה מעובדי העיתון, נעדר שמה מרשימת העובדים שהוצאו לחופשה. רק למחרת, ב-13 בחודש בשעות אחר-הצהריים, בעוד שליבוביץ-דר עסוקה בהכנת כתבה עיתונאית חדשה, התקשר אליה העורך אורי גליקמן והודיע לה בעל-פה כי היא מוצאת לחופשה ללא תשלום. לפי המתואר בבקשתה, ליבוביץ-דר סירבה לקבל את הדין ויצרה קשר עם מנהל המערכת אסף גלבוע. "אתם עשיתם קומבינה על גבי", הטיחה בגלבוע, "מישהו אחר היה בחל"ת ואתם שיניתם זאת רק היום ללא ידיעת הנאמן בכלל. אתם עושים מעשה לא חוקי ובלא סמכות".

בבקשתה נטען כי ליבוביץ-דר היא "עובדת חיונית ביותר והכרחית ביותר ובמיוחד בתקופות קשות לעיתון", וזאת "לנוכח השכלתה הרבה והרחבה של המבקשת ונסיונה המקצועי הרב, העשיר והאדיר במשך למעלה מ-20 שנה [...] המבקשת הינה העיתונאית הטובה ביותר, המקצועית ביותר והמקצוענית ביותר שיש ל'מעריב'".

לטענתה, הוויתור על שירותיה אינו ראוי, במיוחד לנוכח העובדה כי "ב'מעריב' תחת הנאמן קיימת לא אבטלה סמויה, אלא אבטלה גלויה. הדבר מוצא את ביטויו גם ובין היתר בעובדה שיש 5 עובדי עריכה למוסף בן 30 עמודים לערך, כאשר אותו מוסף הכיל 90 עמודים היו לו רק 3 עובדי עריכה. [...] יתרה מכך, הנאמן המשיך להעסיק פובליציסטים שכל עבודתם הצטמצמה לכתיבה של 400 מלים במירב פעם בשבוע בלבד ושכרם הינו פי 2 לפחות משכרה של המבקשת".

אם לא די בכך, ליבוביץ-דר טוענת כי מכתב ההוצאה לחל"ת, שהוגש לה באיחור ניכר, כחודש לאחר מתן כל יתר המכתבים לעובדי "מעריב", הוא "מכתב מזויף". לדבריה, הנאמן החליט "לאשרר בדיעבד ניסיון שלא כדין להוציאה לחל"ת בניגוד מוחלט לצרכים של העיתון".

תגובות הנאמן ו"מעריב" טרם הוגשו לבית-המשפט, אך לבקשתה של ליבוביץ-דר צורף כנספח מכתב מאת בא-כוחו של הנאמן, עו"ד שלום גולדבלט, ובו נטען כי ב-13.3.14 קיבלה ליבוביץ-דר הודעה על הוצאתה לחל"ת "יחד עם עוד מספר עשרות מעובדי העיתון", ומאז לא פנו אליה עורכים בבקשה שתכין כתבות. על כן, טוען עו"ד גולדבלט, ליבוביץ-דר הוצאה לחל"ת כבר בחודש שעבר וידעה על כך, והיא אינה זכאית לתשלום שכרה מאותו תאריך.

9712-03-14