מעקב "התיקונים": בחודש פברואר האחרון גרסו כתבי "ידיעות אחרונות" כי ניתן לדחוס נשיא אוקראיני אחד ושלל אנשי אבטחה למטוס קרב דו-מושבי, ועוד יישאר מקום לטייס. באתר האינטרנט של קבוצת התקשורת מופיעה כעת ידיעה הגורסת כי "קוברה" הוא סוג של מטוס המצוי בארסנל האווירי של צבא ישראל. תצלום של כלי הטיס, שממנו ניתן ללמוד כי אין זה מטוס, מצורף כאן כתרומה להשכלתם התעופתית של עורכי וכתבי קבוצת התקשורת.

ynet, 2.4.14

ynet, 2.4.14