"מהו שדה בריר?", נשאל בסעיף מס' 15 של מדור הטריוויה הוותיק "20 שאלות" בגליון "מוסף הארץ" מ-21.3.14. התשובה, "שטח סמוך לערד המשמש לכריית פוספטים בידי רותם-אמפרט, חברה בת של כיל", היכתה ודאי בתדהמה את פעילי הסביבה המקומיים, המנהלים מאבק למניעת הפיכתו של השטח הפתוח (נכון להיום) למכרה כימיקלים (לעתיד, אולי).

מפח נפש נוסף חיכה לתושבי האזור במדור הטיולים של "גלריה" מאותו יום, שם נמחק שמו של ההר המצוי בשטח המריבה, הר בריר, והוחלף בשם השגוי "הר ברוך".

"מוסף הארץ", 21.3.14

"מוסף הארץ", 21.3.14

"גלריה", 21.3.14

"גלריה", 21.3.14