עובדי "מעריב" ונאמני החברה שהוציאה את העיתון עד למכירתו לשלמה בן-צבי מאשימים את בן-צבי כי ביצע מחטף משפטי שמאפשר לו להיפטר ממרבית עובדי העיתון, בחסות הקפאת ההליכים של החברות המוציאות כעת את "מעריב" ו"מקור ראשון" ותוך תיאום עם הנאמן שמונה לנהל אותן בתקופת ההקפאה.

שלשום ביקשו באי-כוחן של החברות המוקפאות, עורכי-הדין שלום גולדבלט וליהיא יבלונקה, יחד עם רואה-החשבון חן ברדיצ'ב, שמונה לנאמן עיתוני "מעריב" ו"מקור ראשון" בחודשיים הבאים, לקבל אישור להוציא 183 מעובדי העיתון לחופשה ללא תשלום, ובמקביל להציע את "מעריב" ו"מקור ראשון" למכירה מזורזת.

מו"ל "מעריב" ו"מקור ראשון" שלמה בן-צבי בבית-המשפט המחוזי בירושלים, בדיון בבקשתו להקפאת הליכים ב"מעריב", 9.3.14 (צילום: "העין השביעית")

מו"ל "מעריב" ו"מקור ראשון" שלמה בן-צבי בבית-המשפט המחוזי בירושלים, בדיון בבקשתו להקפאת הליכים ב"מעריב", 9.3.14 (צילום: "העין השביעית")

"מהבדיקה הראשונית שנערכה עולה שהיכולות לממן את פעילות שני העיתונים בכספים העומדים לטובת קופת הקפאת ההליכים הינה מצומצמת ביותר", כתבו הנאמן ובאי-כוחו של בן-צבי לבית-המשפט המחוזי בירושלים, "ולכן מחד, יש לייעל ולצמצם עד כמה שניתן את עלויות תקופת הקפאת ההליכים ושמירה על הפעילות כ'עסק חי', ומאידך לפעול על מנת שתקופת הקפאת ההליכים תהיה קצרה ככל שניתן". לשם כך ביקש הנאמן, בשמו ובשם החברות של בן-צבי, אישור להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום, כאשר מי שיסרב יוכל להתפטר ולקבל זכויות כמפוטר.

בתגובה פנו אתמול עובדי חברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ לשעבר ונאמני החברה שלמה נס וירון ארבל לבית-המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה בהולה להורות על עצירת הפיטורים.

"נעשה ניסיון מצד החברות ובעל השליטה בהן, שלמה בן-צבי, להכתיב לנאמן תכתיבים בנוגע לאי-המשך העסקת לפחות חלק מעובדי מעריב ולקבוע 'עובדות בשטח' באופן שעלול לסכל כל ניסיון אמיתי להבראת עיתון 'מעריב'", טענו העובדים והנאמנים, באמצעות עורכי-הדין גלילה הורנשטיין, אלון הורנשטיין, עמית לדרמן ויצחק רייס.

יושבי-ראש ועד עיתונאי "מעריב" חגי מטר וגבי גולדמן, בכנס במערכת העיתון בעקבות בקשת המו"ל שלמה בן-צבי להקפאת הליכים, 5.3.14 (צילום: "העין השביעית")

יושבי-ראש ועד עיתונאי "מעריב" חגי מטר וגבי גולדמן, בכנס במערכת העיתון בעקבות בקשת המו"ל שלמה בן-צבי להקפאת הליכים, 5.3.14 (צילום: "העין השביעית")

"[...] נראה כי החברות ובעל השליטה בהן מעוניינים 'לתפור את החליפה לפי מידותיהן' ולהתאים את פעילות 'מעריב' לצרכים שלהן ושל בעל השליטה בהן באופן שיסכל כל אפשרות לממש את פעילות מעריב כ'עסק חי' למשקיעים פוטנציאליים. לכך לא נוכל לתת יד!!

"לא ניתן להימנע מהמסקנה כי מטרתן של החברות ובעל השליטה הינה התחמקות מכל ההתחייבויות שהרוכשת לקחה על עצמה להמשך הפעלת פעילות 'מעריב' הכרוכה באופן הדוק עם המשך העסקת עובדי 'מעריב' כפי שעוגן במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם כחלק מאישור מכר פעילות 'מעריב' לרוכשת, באופן שבסופו של דבר עיתון 'מעריב' ייוותר בשליטתו תוך הפרה בוטה של ההתחייבויות כלפי העובדים".

העובדים והנאמנים דרשו מבית-המשפט לעצור את הפיטורים ולהורות לנאמן למכור את "מעריב" בנפרד מ"מקור ראשון".

יתר על כן, העובדים ונאמני חברת מעריב הוצאת מודיעין טענו כי ההסכמות בין באי-כוחו של בן-צבי לנציגי חברת תכלת, החברה שבבעלות בני משפחתו של שלמה בן-צבי, שהתחייבה להשקיע שני מיליון שקל ב"מעריב" ו"מקור ראשון" בתקופת הקפאתם, הוצגו בפני בית-המשפט לאחר תום הדיון וכשיתר הצדדים לא נכחו באולם בית-המשפט.

"ההסכמות שהושגו עם תכלת לא הוצגו במהלך הדיון במעמד הצדדים, אלא ככל הנראה רק הוכתבו בפני קלדנית בית-המשפט לאחר שבית-המשפט הנכבד כבר קם מכסאו", טענו העובדים והנאמנים. "[...] לא יעלה על הדעת שיתבצע מחטף כזה על בסיס הודעה שנמסרה לפרוטוקול בית-המשפט לאחר שבית-המשפט קם מכסאו ושלא בנוכחות הצדדים.

"[...]  לא ייתכן שבעל השליטה בחברות יכתיב לנאמן אילו עובדים עליו לפטר ויציב אולטימטום להעמדת המימון. [...] למרבה הפלא, המתכונת שהחברות מבקשות לאשר תפורה בדיוק לפי מידותיו של בעל השליטה בחברות. בעל השליטה בחברות הרי מבקש להעביר את פעילות 'מקור ראשון' לחברת תכלת ולהפעיל את עיתון 'מעריב' במתכונת מצומצמת שתתבסס על מערכת העיתון של 'מקור ראשון', תוך פיטורי עובדים מסיביים".

הבוקר השיבה חברת תכלת תקשורת בע"מ, באמצעות עו"ד בניהו לאבל, לטענות העובדים ונאמני מעריב הוצאת מודיעין. החברה הודיעה כי היא מסרבת לממן את עלות כלל עובדי "מעריב" ועומדת על הוצאתם של העיתונאים לחופשה ללא תשלום.

בא-כוחה של החברה הכחיש כי ההסכמות בדבר מימון "מעריב" ו"מקור ראשון" בתקופת ההקפאה הוצגו בפני בית-המשפט לאחר סיום הדיון והבהיר: "תכלת לא הסכימה מעולם לממן את העסקת כלל עובדי 'מעריב' בהתאם להסכמים הקיבוציים [...] תכלת מודיעה בזאת כי ככל שהמשך ההפעלה תחת הקפאת ההליכים תהיה כרוכה במימון תכלת לתשלומי עובדים על-פי המבוקש [...] היא לא תממן זאת, כשם שהיא לא התכוונה מעולם לממן זאת".

מתוך "סגירת מעריב", סרטון מאת צלם "מעריב" אלי דסה

פירוק השלט מעל בית מעריב ברחוב קרליבך. מתוך "סגירת מעריב", סרטון מאת צלם "מעריב" אלי דסה

במקביל נמשכות בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב התכתבויות בדבר עתיד חברת מעריב הוצאת מודיעין, הנמצאת בהליכי פירוק. עובדי "מעריב" פנו השבוע לבית-המשפט בבקשה בהולה למתן צו המונע משלמה בן-צבי להעביר את בסיסי הנתונים של "מעריב" לידי "מקור ראשון".

לפי הבקשה, שהוגשה באמצעות עורכי-הדין גלילה הורנשטיין ואלון הורנשטיין, ביום חמישי האחרון "נודע לעובדים כי הרוכשת [חברת דפוס הירש בע"מ, שרכשה את "מעריב" מידיו של נוחי דנקנר] נתנה הוראה לעובדי המחשוב ביום א', 9.3.14, להעביר את מסד הנתונים של מנויי 'מעריב', החנויות והרשתות הקמעוניות עימם עובדת החברה לידי 'מקור ראשון'".

לטענת באי-כוחם של העובדים, "נכסים אלו שייכים ל'מעריב'" ועל כן "יש לאסור ולמנוע את העברתם לגורמים אחרים". לטענתם, "בהעברתם ל'מקור ראשון' או לכל גורם אחר יש משום הברחת נכסים שתפגע בנושים ובעובדים הן כנושים והן כעובדים".

נאמני מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, עורכי-הדין ירון ארבל ושלמה נס, צידדו בעמדת העובדים. באמצעות עו"ד עמית לדרמן פנו אף הם לבית-המשפט בטענה כי עדות העובדים על ההוראה להעביר את מסד הנתונים של "מעריב" ל"מקור ראשון" מצביעה על כך שבן-צבי "ממשיך בביצוע פעולות הנחזות להיות העברה שלא כדין של נכסי ופעילות 'מעריב'".

"אין כל בסיס עובדתי ו/או משפטי לבקשת העובדים לצו מניעה המונע את העברת פעילות 'מעריב', כולה או חלקה", טוענת מנגד החברה של בן-צבי, באמצעות עורכי-הדין שלום גולדבלט וליהיא יבלונקה.

לטענת בן-צבי, "בניגוד גמור לטענת העובדים ו/או הנאמנים, העברת הפעילות ל'מקור ראשון' והסכמת הנאמנים להעברת הפעילות לא נעשו בחלל ריק, אלא על סמך הסכם הרכישה והתוספת להסכם הרכישה, בהם ניתנה הסכמה מפורשת שהרוכשת זכאית להעביר או להסב את פעילות 'מעריב' או כל חלק הימנה לחברות קשורות". עוד טוען בן-צבי כי העובדים ידעו היטב על העברת הפעילות זמן רב לפני הבקשה שהגיש להקפאת הליכים ב"מעריב" ו"מקור ראשון".

לדבריו, "מרגע רכישת פעילות 'מעריב' והעברתה כדין לידי 'מקור ראשון', כל פעילות זו שייכת ל'מקור ראשון' ולא ניתן לעשות ביניהם הפרדה [...] פעילות 'מעריב' הינה פעילות שנמצאת בתוך חברת 'מקור ראשון' ואיננה אישיות משפטית נפרדת העומדת בפני עצמה, ובוודאי שלאחר מועד הרכישה אין לגביה זכות קניינית כזו או אחרת". בן-צבי מוסיף וכותב כי כל מה שהעובדים והנאמנים יכולים לטעון לגביו הוא אי-תשלום יתרה של 2 מיליון שקל, מתוך 34 מיליון, עבור רכישת "מעריב".

9712-03-14
40721-09-12