עיקרי הפסיקה

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו בש 091355/05

בפני: שופט: בן-יוסף רענן תאריך: 24/04/2006

בעניין:
1. ידיעות תקשורת בע"מ
2. שרון סגל
המערערים
נ ג ד
משטרת ישראל- יחידת יפת"ח
המשיבה

ערעור על החלטת בימ"ש השלום שהורה כי המערערים ימסרו קלטת לידי המשיבה, המכילה הקלטת ארבעה אנשים בעת ראיון שנערך עימם. ההקלטה שימשה בסיס לכתבה שפורסמה בעיתון ת"א ובעקבותיה הוגשה תלונה למשטרה, שהביאה לפתיחת תיק חקירה בעבירות הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור. ביהמ"ש קמא בחן ואיזן בין אינטרס שלום הצבור ובטחונו, עשיית משפט צדק וגילוי האמת, אל מול הענין הציבורי בזרימת מידע חופשית אל העיתונות כנדבך בבנין חירות הביטוי, לאור פרשת ציטרין, ובחר להעדיף את הצורך בשמירת בטחון הציבור ובעשיית משפט צדק בהיקפו המלא.

בית-המשפט המחוזי דחה את הערעור ופסק כי:
חופש הביטוי, חופש העיתונות והעיתונאי הם זכויות יסוד שאין להפריז בחשיבותם. במסגרתם הכיר בהמ"ש העליון בענין ציטרין בחיסיון שאינו סטטוטורי, על זהות מקורותיו של העיתונאי.

כבר נפסק כי החיסיון צריך שיחול בעקרון גם על המידע ולא רק על זהות המקור. עם זאת ובמקביל, החיסיון הינו חיסיון יחסי המותנה בשיקול המכריע של עשיית צדק, גילוי פושעים ומניעת מעשה עוולה, ושמירת הסדר הציבורי. החיסיון בא להגן על יחסים שהחברה מעונינת להגן עליהם, ויש לשקול אם בלעדי החיסיון, יחסים אלה יפגעו, היינו יש לשקול מה הנזק הנגרם ליחסים המוגנים לעומת התועלת שתהיה לעשיית הצדק באם תתקבל העדות.
חופש הביטוי וחופש העיתונות אין בהם כדי לחסן חומר עיתונאי מפני שימוש בו כחומר חקירה ע"י גורמי חקירה מוסמכים, מקום שקיים יסוד סביר להנחה, כי יש בחומר העיתונאי מידע העשוי לסייע באופן משמעותי לגילוין של עבירות חמורות.

מתיק החקירה עולה כי שני הנוגעים בדבר נחקרו, מסרו גרסתם, אך לא אשרו שהכתבה בעיתון מצטטת אותם נכון. החקירה מוצתה בתיק בשלב ביניים ללא הקלטת ואין לה סיכוי להצליח, הן מבחינת השגת ראיות לכאורה לאשמת החשודים והן מנגד להראות חפותם, אלא מ"עיון" בקלטת שהינה "הראיה הטובה ביותר" ואף היחידה בנסיבות תיק זה.

משכך, יש לבחון ההצדקה במסירת הקלטת למשיבה במבחני הלכת ציטרין האם הקלטת והנאמר בה רלבנטיים לתיק החקירה, האם אין דרך אחרת להשיג הראיות שבה והאם עסקינן בענין מהותי שחיוני וחשוב לחקרו. בענייננו, רלבנטיות הקלטת ברורה, בלעדיה דינו של תיק החקירה להיסגר "מחוסר ראיות מספיקות" וכאשר עסקינן בעבירות הנ"ל, הענין הציבורי שמסירת הקלטת ומיצוי החקירה בתיק זה גובר על הענין הציבורי הנובע מהזכויות האחרות המונחות על כפות המאזניים.

לקריאת פסק הדין המלא