קרן המטבע הבינלאומית רסס - "העין השביעית"

13.11.2008