מרכז השלטון המקומי רסס - "העין השביעית"

31.10.2018