גם איגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות יוצא נגד הניסיון של מרכז השלטון המקומי להחזיר את ההיסטוריה לאחור ולבטל את חובת השקיפות ברשויות ובמועצות המקומיות. "איגוד נבחרות הציבור בישראל המאגד את כלל חברות המועצה המכהנות ובדימוס מתנגד לצעד זה שיפר בצורה בוטה את מאזן הכוחות הבריא המשקף תפיסת עולם דמוקרטית מתקדמת", נכתב במכתב שנשלח לשר המשפטים אמיר אוחנה.

כזכור, מרכז השלטון המקומי, בראשות ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, פירסם בשבוע שעבר כי אנשיו נפגשו עם השר אוחנה בבקשה שיבטל כליל את חוק חופש המידע בשלטון המקומי. במרכז טענו כי מילוי הוראות החוק דורש משאבים רבים מהרשויות והמועצות, וכי תושבים עושים שימוש במידע שהם מקבלים נגד העיריות ואנשיהן. המרכז הציע כי יוגדר מהו מידע חייב בפרסום והוא יפורסם ע"י הרשות באופן אקטיבי וכי על הרשות לא תהיה חובה חוקית למסור כל מידע אחר והלכה למעשה חוק חופש המידע יבוטל.

הבקשה חסרת התקדים של מרכז השלטון המקומי ספגה ביקורת חריפה מיד עם חשיפתה. ב"קואליציית השקיפות", פורום פעולה המורכב מ-16 עמותות המקדמות שקיפות, חופש מידע ומנהל תקין (בין העמותות גם "העין השביעית"), נחרדו למקרא המכתב. "בתקופה שבה מתגלה בכל יום שחיתות חדשה ברשויות המקומיות, היינו מצפים מראשי השלטון המקומי לפעול להגברת השקיפות, ולא לפעול לצמצומה", מסרו בתגובה למכתב. "השקיפות היא גורם מפתח בשיפור איכות החיים של כל תושב בישראל ושדרוג השירות הציבורי.

"הכלי המרכזי הנשאר לציבור הבוחרים הוא חוק חופש המידע. פגיעה בו תהווה סכנה ממשית לדמוקרטיה במדינת ישראל"

גם התנועה לחופש המידע ועמותת עורכי דין למען מינהל תקין מחו על כוונת השלטון המקומי להילחם בחופש המידע. במאמר שפרסמו ב"עין השביעית" כתבו כי "מטרתה האמיתית של הבקשה אינה מניעת סרבול וחיסכון במשאבים אלא יצירת מחיצה בין השלטון לאזרח. מקומה לא יכירנה במשטר חופשי המקיים מינהל תקין. היא נובעת בעיקרה מגאוות השררה ושכרון הכוח של ראשי מרכז השלטון המקומי המבקשים שהציבור יעזוב אותם בשקט, ימשיך לשלם מיסים ויתן להם לעשות כאוות נפשם מבלי לתת על כך דין וחשבון".

כעת, כאמור, יוצאות נגד השלטון המקומי גם חברות הרשויות המקומיות, ומכנות את המכתב שהוציא "הודעה מצערת". איגוד נבחרות הציבור מתייחס גם הוא לאבסורד שבבקשה לחנוק את חופש המידע בשלטון המקומי דווקא כש"כיסי השחיתות בשלטון המקומי הולכים ומתרחבים. חדשות לבקרים מתגלים מקרים חדשים של מעילה באמון הציבור, ניצול יחסי מרות ופגיעה בעובדות ובעובדים, ושימוש בנכסי הציבור למטרות פרטיות. בעשור האחרון 47 ראשי רשויות היו מעורבים בפלילים, 10 ראשי ערים הורשעו בעבירות שחיתות וכ-30 מקרים בהם תלויים ועומדים תיקי חקירה וכתבי אישום. בחלק ממעשי השחיתות מעורבים גם פקידים בכירים של הרשות המקומית.

"עדויות להתנהלות בלתי תקינה של ראשי רשויות ופקידים בשלטון המקומי שאינה על פי אמות מידה ציבוריות ראויות, ניתן למצוא בדו"חות רבים של מבקרי המדינה.
קיומם של דפוסי פעילות לא תקינים ברשות מקומית משפיע באופן ישיר וניכר על תפקודה של הרשות, שגשוגה החברתי כלכלי, איכות השירותים הניתנים על ידיה לתושבים וכפועל יוצא מכל אלה רווחת הציבור ומידת האמון שהוא רוחש לשלטון.
השלטון המקומי בישראל מהווה קרקע פורייה במיוחד להתפתחותם ולקיומם של דפוסי התנהלות מושחתים".

באיגוד הנבחרות מוסיפים ומאירים פן נוסף בחשיבותו של חופש המידע בשלטון המקומי: "אחת ל-5 שנים נבחרים, לצד כ-250 ראשי רשויות, כמעט שלושת אלפים חברי מועצות ברשימות השונות ומכהנים במועצות הערים, המועצות המקומיות והאזוריות. קולם של אלה כמעט ואיננו נשמע, דעתם של אלה כמעט ואיננה נלקחת בחשבון בעשייה המקומית ובמרבית המקרים הציבור איננו זוכה להכיר את נבחריו בפועל. מעט מהעשייה מתגלה בעיקר דרך העיתונות על רקע של התנהלות אופוזיציונרית, התנהלות קשה ומייגעת, ללא כלים לעבודה, ללא יכולת השפעה ממשית ומתוך הקרבה אישית לא קלה". לכן, נכתב במכתב, "הכלי המרכזי הנשאר לציבור הבוחרים הוא חוק חופש המידע. פגיעה בו תהווה סכנה ממשית לדמוקרטיה במדינת ישראל".

בצד היישומי קוראים באיגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות לשר אוחנה "לפצל את תפקיד אחראי חופש מידע לפי תחומי העניין". לפי המכתב, "אחד מהנימוקים המרכזיים של הנהלת מרכז השלטון המקומי לביטול חוק חופש המידע הוא העדר משאבים הנדרשים להם לצורך מילוי החוק או מעמסה על עובדים שאחראים על הנושא . אנו מציעות לתת סמכות על פי חוק ולמנות את המזכירים /מנכ"ל לטפל במידע בנושאים כלליים ואת גזברי המועצות והעריות למנות כאחראי חופש מידע בנושאים כספיים ולהמשיך ולתת לציבור מידע מתוקף חוק חופש המידע. לפונקציות הנ״ל יש את הידע הרב ביותר והם 'חיים את השטח' - דבר זה ימנע בזבוז כספי ציבור להכשרת עובדים ייעודיים לצורך מתן מידע ויקטין את העומס שלכאורה הוא אחד הנימוקים המרכזיים של המרכז לשלטון לבקשתם התמוהה הזו לביטול חופש המידע".

לסיום פונה המכתב באופן אישי לשר המשפטים אמיר אוחנה: "אנו תקווה כי כשר המשפטים תשתמש בתפקידך החשוב לשמירת הדמוקרטיה במדינת ישראל ותעמיק את הדמוקרטיה במדינה, ע"י שמירה על חוק בסיסי וחשוב כל כך כמו חוק חופש המידע שהוא הכלי המרכזי בכל שלטון דמוקרטי תקין ולא תתפתה לגחמה של ראש עיר כזו או אחר שפועל משיקולים זרים".

על המכתב חתומות יו"ר הנהלת איגוד נבחרות הציבור בישראל ורד שפינר, יחד עם חברות הנהלת האיגוד עו"ד מלי פולישוק-בלוך, ישראלה רוזן, עו"ד סימה פרי, ליקה לוי, נאוה שלומוביץ'-גלעד, ד"ר ענת קלומל, ד"ר עדית דיאמנט, אביבה מנצור, ד"ר שולמית ביסמנובסקי ועו"ד אורנה דוידאי.