בעקבות הביקורת הציבורית החריפה: מרכז השלטון המקומי נסוג בו מהפנייה לשר המשפטים לבטל את חוק חופש המידע ברשויות ובמועצות, מבצע פניית פרסה ומבקש מהממשלה לחזק את מעמד הממונים על חופש המידע בשלטון המקומי.

המכתב, הממוען לראשי רשויות, מנכ"לים ויועצים משפטיים שלהן, מוגדר כ"הבהרה" למכתב הקודם, הוא קצר ממנו פי כמה ושולל את תוכנו מכל וכל. במכתב הקודם פירט השלטון המקומי, בראשות ראש עיריית מודיעין מכבים רעות חיים ביבס, מדוע יש לבטל כליל את חוק חופש המידע ברשויות ובמועצות המקומיות, דרישה שארגוני השקיפות כינו "הזויה". גם הסיבות שנתנו לכך בארגון השלטון המקומי היו מוזרות: מלבד תלונה על הצורך במשאבים רבים כדי להיענות לבקשות חופש מידע, הלינו בשלטון המקומי על כך שבמידע נעשה שימוש לביקורת על המועצות ואנשיהן.

בשלטון המקומי ביקשו להחריג את המועצות והרשויות מחוק חופש המידע ולמעשה לבטלו כליל בכל הנוגע אליהן, ובמקום זה להגדיר מהו מידע המחויב בפרסום ורק הוא יתפרסם באתרי האינטרנט של המועצות והרשויות השונות. אלא שכפי שהעירו בארגוני השקיפות, כבר כעת מתנערים בשלטון המקומי מהחובות החקוקות בחוק לפרסום מידע הנמצא ברשותם.

המכתב ובו הדרישות מעוררות הביקורת היה חתום בידי אבי הררי, ראש המועצה המקומית אבן יהודה ו"ראש צוות בנושא חופש מידע" בשלטון המקומי, וע"י מנכ"ל מרכז השלטון המקומי שלמה דולברג. המכתב הנוכחי, מכתב ההתקפלות, חתום ע"י דולברג לבדו. "הריני להבהיר בנושא מכתבי מיום 4.11.2019 בנושא חוק חופש המידע, כי לשלטון המקומי אין עניין לצמצם או לעצור את חופש המידע", נכתב במכתב שנשלח אתמול (17.11).

"חופש המידע הוא לא נחלתן של הרשויות 'החזקות' ו/או הרשויות נטולות מענק האיזון, המסוגלות למנות ולממן על חשבונן תקן ממונה על חופש המידע (כפי שקיים ברשויות אלה), אלא צריך להיות גם נחלתן של רשויות 'מוחלשות' הנתמכות מענקי איזון, שחסרים להן בבסיס התקציב תקנים לחינוך, לרווחה ועוד.. וללא מענה של תקן המתוקצב על ידי משרדי פנים/אוצר/משפטים לא יוכלו להעמיד זאת כנדרש.

"המשימה של כולנו היא לדרוש ממשרדי הממשלה הרלוונטיים לממן את התקן הנדרש לממונה חופש המידע ברשויות 'מוחלשות', שכן ללא תקן זה נשאר עם ממונה חופש המידע רק לרשויות ה'חזקות' ונטולות המענק".

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 300KB)