הוועדה לענייני ביקורת המדינה רסס - הכל

29.07.2020