רסס דבר אחר

מוסף סאטירי שהתפרסם בשנים 1983–2004, תחילה ב"דבר" ומ-1994 ב"ידיעות אחרונות". משך יציאתו לאור היה הארוך ביותר מבין המדורים והעיתונים הסאטיריים בעיתונות הישראלית ראו הרחבה