איילת פליישמן-סטולרו רסס - "העין השביעית"

25.01.2015