• %
  7.7ישמח חתני (קשת 12)
 • 7.7%
  חדשות 12 (קשת 12)
 • 4.7%
  תוכנית חיסכון (קשת 12)
 • 4.4%
  מונית הכסף (קשת 12)
 • 4.0%
  זוג מנצח VIP (רשת 13)