אז אמרו

לפתוח יומנים

"זכרו את השבוע הראשון של דצמבר 2013. ייתכן שמדובר בצומת מהותי"

(אורי משגב עושה ארי שביט; "הארץ", 5.12.13)

תגובות