אז אמרו

כשאני ישן

"אני האמת לא שומע תקשורת"

(ח"כ אלי ישי מגיב לשאלה בדבר התבטאויות פוגעניות ומקטבות של הרב המנוח עובדיה יוסף; רשת ב', 8.10.13)

תגובות