אז אמרו

הכל שפיט

"אני גם שמח שאנו עובדים מול מו"ל שנותן לעבוד ולא מתערב חוץ מנושאים משפטיים"

(בן כספית מתגאה בחופש הפעולה שמעניק אלי עזור, 29.8.13)

תגובות