אז אמרו

כיפות סרוגות צבעוניות ופרועות

"הבחירה בשני רבנים אורתודוקסים מצערת אותי. יש זרמים נוספים ביהדות – כיפות סרוגות, רפורמים, קונסרבטיבים ואחרים"

(יאיר לפיד מגדיר מחדש את הזרמים ביהדות; הודעה לאנשי המפלגה, 28.7.13)

תגובות