אז אמרו

אם יהודי הוא תמיד חכם, איך לא יהיה אבן מרכזית?

"יצחק יוסף, המייצג את המורשת ואת האסכולה שלפיה היהודי הוא תמיד חכם שספריו נחשבים לאבן מרכזית בכל בית חרדי"

(ארי גלהר כותב על מלחמת הירושה במשפחת הרבנים יוסף, "מעריב", 3.7.13)

תגובות