אז אמרו

חילופי גברי בממלכת מוזס

"אני לא בטוח שיש הרבה דוגמאות לעורך ראשי בכלי תקשורת ממלכתי אחד שעל פני תקופה כל-כך ארוכה כיהן בתפקידו"

(יון פדר, עם פרישתו מאתר ynet לאחר 13 שנה. "מייבשים את הבצה", רדיו תל-אביב, 14.6.13)

תגובות