אז אמרו

סיבתיות

"מאחר ואנחנו הוועד הפוליטי הגדול ביותר מאז תולדות רשות השידור, נדון עכשיו בכמה נושאים פוליטיים"

(יו"ר רשות השידור אמיר גילת; ישיבת הוועד המנהל של הרשות, 24.7.11)

תגובות