אז אמרו

עיתונות בעידן השעתוק

"כל גוף תקשורת יונק את האייטמים שלו מגופי תקשורת אחרים שפירסמו דבר זה או אחר"

(מערכת "חמש בערב עם רפי רשף" חולקת עם קוראי "וואלה ברנז'ה" סודות מקצועיים; 9.5.13)

תגובות