אז אמרו

ספירת מלאי

"כמה יהודים סך הכל מתו במבצע הזה? איזה חמישה שישה?"

(ינון מגל מסכם את מבצע "שומר החומות", ומתעלם מהרוגים נוספים מטילי חמאס, בהם אזרחי המדינה שאינם יהודים)

תגובות