אז אמרו

אומר זאת כך: העיקר שיאייתו את שמי נכון

"אני מסתכל על מונחים, על ביטויים שהצלחתי להשחיל, כמו למשל אתרוּג"

(אמנון אברמוביץ' מתגאה, "הארץ", 9.2)

תגובות