אז אמרו

תן חיוך - הכל לטובה

"תל אביב, שהגיעה ל-73% בזכאות לבגרות, רשמה עלייה של 5% בשנתיים האחרונות, לעומת ירושלים - שרשמה ירידה של 7% באותו פרק זמן ונמצאת במקום טוב למטה עם 41%"

(יעל ברנובסקי מדווחת על הידרדרות החינוך בבירת ישראל, אך שומרת על אופטימיות. "ישראל היום", 23.8.2012)

תגובות