אז אמרו

איצטגנין

"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתון מעניין, שלפיו מספר העוזבים את הארץ הוא הנמוך ביותר בשנים 2016-2006. אין ספק שמגמה זו נמשכת גם בשנתיים שלאחר מכן"

(חיים שיין, "ישראל היום", 15.8.2018)

תגובות