אז אמרו

* למעט חריגים

"כך נותרו הכוחות לסמוך בעיקר על הצלפים, שהפכו לאמצעי האל-הרג הכי היעיל"

(יוסי יהושוע מגדיר מחדש את הגבול בין חיים למוות. "ידיעות אחרונות", 15.4.18)

תגובות