אז אמרו

בוחן כליות ולב

"המסתננים עצמם חשים שהכוחות התומכים בהם בתוך ישראל חזקים מממשלת ישראל ומהציבור הסובל בדרום תל-אביב"

(אמנון לורד, "ישראל היום", 5.4.2018)

תגובות