אז אמרו

באושוויץ לפחות הגישו סלט כרוב

"מחנה המעצר האמריקאי בגוואנטאנמו מתואר בעיתונות האמריקאית כאושוויץ, אם לא גרוע מזה"

(סבר פלוצקר, "ידיעות אחרונות", 22.4)

תגובות