אז אמרו

מה מותר, מה ראוי

"לא. אנחנו לא שם. אנחנו כן יכולים לפרסם ידיעות שלא משרתות במלואן את המסרים ההסברתיים של צה"ל, אבל זה לא הייעוד שלנו"

(העורך היוצא של "במחנה", רני רביב, משיב לשאלה בדבר יכולת השבועון לבקר את הצבא, Ynet, 8.7)

תגובות