אז אמרו

כשדורכים עליך זה לא כואב?

"אם תלכו ברחוב ותנסו לדרוך לאנשים על הרגל, 99% ירחיקו אותה, יעטו פרצוף כועס ואולי אף יקללו, וכל זה בפחות משתי שניות. אם תנסו להצליף בהם בשוט בלילה, רק 85% ירדפו אחריכם בעצבים גבוהים"

(גלי וינרב מנסחת פתיח לכתבה על מזוכיסטים; ליידי גלובס, 5.8)

תגובות