אז אמרו

מבולבלים? לא נכחיש זאת

"גורמים בערוץ לא הכחישו אתמול כי זה ויכוח שאינו נוגע להם"

(לי-אור אברבך מדווח על המצב בערוץ 10, "מעריב" 5.8)

תגובות