אז אמרו

טיפ לחיים

"יש לבחון היטב את מצבת כח-האדם ולצמצמה במידת האפשר, מבלי להתחשב בנתונים 'רכים' כמו ותק, מצב משפחתי, סיכויי עבודה בחוץ, חברות, זכויות והצלחות עבר"

(ד"ר מוטי נוימן, מנהל מחלקת ייעוץ קריירה בפילת, "גלובס" 24.11)

תגובות