אז אמרו

מושב הדיון "טאוטולוגיה בעיתונות" נדחה למועד אחר

"מושב הדיון 'ניהול תקשורת רב ממדית בתרבות ובחברה משתנים' בוועידת ישראל לעסקים, יוקדש השנה לדיון בנושא ניהול תקשורת רב-ממדית בתקופה של שינוים גלובליים"

("כתב גלובס", "גלובס", 8.12)

תגובות